Město se setkalo se zástupci Dživipenu

Upraveno: 19.02.2020

V úterý 26. února proběhlo setkání zástupců města s romskou neziskovou organizací Dživipen. Schůzka, kterou iniciovala právě tato nezisková organizace, trvala přes dvě hodiny a měla na programu hned tři body. „Zástupci Dživipenu požádali o setkání, na němž chtěli probrat bytovou problematiku opavských Romů, možnosti vzniku romského komunitního centra a podporu zaměstnanosti Romů účastnících se rekvalifikačních kurzů právě pod hlavičkou Dživipenu,“ popisuje program jednání první náměstkyně primátora Pavla Brady.

V rámci bytové problematiky se vedla diskuse o problematice sociálního bydlení. Tu ve městě od jara loňského roku řeší nová Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě. „V rámci problematiky bydlení jsme se společně bavili také o ubytovně U Cukrovaru, v níž podle zástupců Dživipenu někteří nájemníci platí přehnaně velké částky za vodu. Podle některých nájemců by mohl být problém ve špatném technickém stavu měřících přístrojů, proto jsme se dohodli na tom, že nad rámec pravidelných servisních kontrol provedeme prohlídku vodoměrů v ubytovně,“ říká Pavla Brady. Kromě bytové problematiky přišli zástupci Dživipenu také s prosbou o poskytnutí některých volných městských nebytových prostor, které by rádi využili pro vybudování romského komunitního centra. „Komunitní centrum by mělo sloužit k tomu, aby děti nekončily po škole na ulici nebo v hernách, ale abychom jim poskytli další kvalitní program, pomáhali jim se učit a celkově je pozitivně motivovali k lepším výkonům. Právě působením na děti chceme zlepšit také celkové klima v romských rodinách,“ říká Marek Lévay, předseda neziskové organizace Dživipen, a dodává: „Rádi bychom například v komunitním centru děti vyučovali romštinu. Je škoda, že tak málo z nich dnes zná svůj rodný jazyk a vůbec svou vlastní kulturu.“ Podle vyjádření odboru majetku v současné době město nedisponuje volnými nebytovými prostory, které by pro tento účel mohlo uvolnit. „Navrhli jsme proto, aby komunitní centrum začalo alespoň v pilotním programu fungovat v rámci prostor, které v současnosti Dživipen využívá na Horním náměstí 48, ale o celém projektu komunitního centra se společně budeme ještě dále bavit,“ přibližuje první náměstkyně primátora.

Poslední bod, který byl na programu setkání, se týkal možnosti práce romských spoluobčanů pro potřeby města. „Z evropských sociálních fondů se nám podařilo získat dotaci na rekvalifikace několika desítek lidí, včetně prostředků na kompenzaci jejich mzdových nákladů. Přišli jsme tedy městu nabídnout služby těchto lidí. Konkrétně jde o 46 Romů, kteří by mohli po ukončení rekvalifikací pracovat například na úklidových pracích nebo by se mohli starat o zvelebování městský zeleně. Kromě těchto lidí jsme v rámci dalšího projektu získali peníze na 6 terénních asistentů. Také jejich služby bychom rádi městu nabídli například při jednání romských občanů s úřady,“ popisuje konkrétní podobu nabídky Marek Lévay. „Podobnou nabídku samozřejmě vítáme. O jejím konkrétním využití budeme se zástupci Dživipenu dále jednat. Dohodli jsme si na tomto setkání schůzku, na které budou také zástupci dalších odborů, které by mohly tuto nabídku v budoucnu využít,“ uzavřela poslední bod jednání Pavla Brady.

Publikováno dne 4.3.2013