Město se seznámilo s plány Crestylu ohledně výstavby obchodně- společenského centra za Slezankou

Upraveno: 23.02.2020

Město již zná aktuální záměry společnosti Crestyl. Na schůzce se zástupci města představil aktuální stav i historii projektu výstavby obchodně - společenského centra za Slezankou sám Omar Koleilat, generální ředitel Crestylu. Podle 4 roky platné smlouvy o výstavbě společnosti nic nebrání požádat o změnu územního rozhodnutí i stavební povolení. Stavět by tak mohla brzy. Minulé vedení města se navíc ve smlouvě zavázalo, že stavbu poslední varianty z roku 2011 bude podporovat. Tento stav se ovšem stávajícímu vedení města nezamlouvá a hodlá o projektu a jeho podobě vyjednávat.

„Stávající verzi projektu si v tomto rozsahu neumím představit,“ říká primátor Opavy Martin Víteček a dodává, že bude hledat způsob, jak se se společností Crestyl dohodnout na změnách. Na druhou stranu primátor pochválil vstřícnost společnosti Crestyl, která je ochotna upravit projekt v určitých mezích. Crestyl možnost jednat o finální podobě projektu uvítal. „Nejsme zvyklí dělat nerealistické věci. Máme dobrý plán pro toto město, ale nechceme jej realizovat v nepřátelském prostředí, to by neprospělo ani nám, ani městu,“ reagoval na výtky primátora Omar Koleilat.

Schůzka zástupců společnosti Crestyl a zástupců města se uskutečnila v úterý 16. června přímo na opavské radnici. Za město se prezentace Crestylu zúčastnilo celé vedení města, členové urbanistické komise, vedoucí devíti odborů magistrátu a radní. Omar Koleilat představil celou historii projektu připravovaného centra i současnou situaci. V rámci rozsáhlé diskuze pak odpovídal na otázky směřující nejen ke stávající smlouvě, představám společnosti, ale i na otázky ohledně možných ústupků.

Na setkání nepadly žádné konkrétní návrhy v rámci projektu, snad s výjimkou možného zakomponování Slezanky. Tuto možnost město očekávalo už proto, že Crestyl projevil zájem o pronájem té části Slezanky, která městu patří. „O této možnosti jsem ochoten jednat, pokud to povede ke zhodnocení budovy a zlepšení prostoru Horního náměstí. Crestyl by tedy musel Slezanku zrekonstruovat a z nevzhledného stavu budovy by se musela stát architektonicky pěkná součást náměstí,“ říká primátor.

Podle Crestylu má být budoucí stavba jen dvoupodlažní, nepočítaje suterén. Zaměřovat se chce v případě obchodů na služby a specializované obchody. Zajímavé jsou v centru především restaurace. Naopak developer nemá zájem o nájemce s většími prodejními plochami.

Podle primátora Martina Vítečka je však potřeba se před dalším jednáním v rámci vedení města dohodnout na konkrétních požadavcích, ale celou věc taky probrat s veřejností. „Je nutné nyní veřejnosti představit současný stav a vyslechnout si jejich názory,“ upozorňuje primátor.