Město uzavřelo Memorandum s univerzitou

Upraveno: 23.02.2020

Primátor Statutárního města Opavy Martin Víteček a rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja dnes na Hlásce podepsali  memorandum o spolupráci mezi oběma institucemi.

Dokument hovoří o spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánováním obou institucí. Ani pro jednu stranu z něj přitom nevyplývají žádné právní povinnosti, ani je nezavazuje k žádnému finančnímu plnění.

Memorandum se stane základem k uzavírání samostatných smluv a dohod, a to především v oblastech rozvoje podnikání, zaměstnanosti a sociálních služeb, vzdělávání, mezinárodní spolupráce, kulturních, sportovních a společenských aktivit, odborného poradenství a mediální spolupráce.

Město samozřejmě spolupracovalo s univerzitou i doposud. Rádi bychom však vzájemné vztahy upevnili a prohloubili, abychom mohli více využít potenciál univerzity a univerzita naopak intenzivněji vnímala podporu města. Opava může být hrdá na to, že je městem univerzitním a byla by škoda při některých projektech, ať už národních či dotovaných Evropskou unií, nepostupovat společně,“ uvedl primátor Martin Víteček.

Rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja dodal, že podobné memorandum už univerzita uzavřela s Karvinou. „Podepsal jsem podobný dokument jako tehdejší děkan Obchodně-podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné a chápal jsem to jako významný krok. Na základě tohoto memoranda se už podařilo realizovat první projekty. Myslím si, že i dnešní podpis je významným krokem pro statutární město Opavu a že městu přinese své ovoce. Je to začátek našich společných projektů," 

Memorandum bude platné po dobu deseti let, konkrétně do konce roku 2025. Jeho celé znění najdete v příloze. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ke stažení