Město vybuduje novou kanalizaci ve Vlaštovičkách a Jarkovicích

Upraveno: 04.02.2020
Ilustrační obrázek
Opava získala dotaci na vybudování kanalizace v městské části Vlaštovičky a její místní části Jarkovice. Celkové náklady na realizaci výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod se vyšplhají na téměř 45 milionů korun bez DPH.

Opavská radnice dlouhodobě usiluje o zlepšení nakládání s odpadními vodami v jednotlivých městských částech. Město získalo další dotaci na vybudování kanalizace v městské části Vlaštovičky a její místní části Jarkovice. Peníze byly městu přiděleny Evropskou unií v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

„Od Státního fondu životního prostředí máme rozhodnutí o přiznání dotace. Smlouvu o dílo také. V únoru jsme vybranému zhotoviteli předali staveniště. Stavební firma už intenzivně na budování kanalizace pracuje,“ říká opavský primátor Tomáš Navrátil.

Celkové náklady na realizaci výstavby splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod budou činit 44 947 500 Kč bez DPH, dotace Evropské unie bude podle vydaného rozhodnutí činit nejvýše 22 088 846,30 Kč.

„V rámci tohoto projektu v současné době běží administrativní proces související s první žádostí o platbu. Nyní jsou nárokovány první uznatelné výdaje, které bude dotace hradit. Pevně věřím, že další administrace jednotlivých žádostí o proplacení vzniklých nákladů bude nerušeně probíhat dál,“ dodává primátor Navrátil.

Podle jeho slov bude nová splašková kanalizace měřit 4,35 kilometru, její součástí bude také nová čistírna odpadních vod. Součástí stavby budou také kanalizační přípojky.

Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování

Město vybuduje novou kanalizaci ve Vlaštovičkách a Jarkovicích