Město vymezilo pravidla pro předzahrádky pohostinství

Upraveno: 18.02.2020

Provozovatelé pohostinství budou mít od 1. ledna jasný návod, jak postupovat v případě, že si chtějí u svého podniku v centru města otevřít předzahrádku.

V minulosti jsme zaznamenali postesky provozovatelů, kteří žádali o povolení k provozu předzahrádek, že se po nich každý rok chtějí jiné dokumenty. Ze strany občanů jsme se pak setkávali se stížnostmi, že umístění předzahrádek a jejich provoz město nekontroluje,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek hlavní důvody, který vedly k vytvoření jednotných pravidel.

Nejčastěji lidé upozorňovali na fakt, kdy se předzahrádky oproti povolenému vymezení rozrostly tak, že se kolem nich vůbec nedalo projít.

Nyní žadatel přinese při žádosti o zábor veřejného prostranství zákres, kde bude jasně stanovena plocha záboru, vyznačeny prvky oplocení a zastínění či počet a rozmístění židlí a stolů. Tento zákres bude sloužit zpětně pro potřeby městských policistů, kteří budou předzahrádky kontrolovat. Vždy musí být dodržena šíře průchodnosti kolem předzahrádek a to i pro integraci osob se zdravotním znevýhodněním a samozřejmě i ostatní stanovené podmínky,“ dodává hlavní architekt města Zdeněk Bendík.

Pravidla řeší také estetický vzhled předzahrádek, omezení reklamy, jednobarevnost stínících prvků či kvalitu materiálu židlí a stolů. Ty by měly být z tradičních materiálů, tedy ze dřeva, kovu nebo skla, povoleny jsou i ale i kvalitní napodobeniny.

„Jde nám o to, aby se v památkové zóně města neobjevovaly třeba nekvalitní plastové židle či různobarevné slunečníky s rozličnými reklamami,“ uvedl náměstek Halátek.

Nová pravidla dále vymezují i dobu provozu předzahrádek, která je stanovena od 7 do 22 hodin. V pátek a v sobotu musí provozovatelé zajistit, aby hosté opustili předzahrádku do 23. hodiny, provozovatel přitom musí respektovat noční klid stanovený obecně závaznou vyhláškou.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí