Město zakoupí zařízení pro úsekové měření rychlosti

Upraveno: 19.02.2020

Opava byla na podzim roku 2011 zařazena do pilotního programu ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na území města. Díky němu město získalo bezplatnou zápůjčkou dvě zařízení pro úsekové měření rychlosti na komunikacích a to na dobu čtyř měsíců, od října 2011 do konce ledna loňského roku.

Tato zařízení jsou určena pro snímání, vyhodnocení, záznam a přenos dat v dopravě. Svou úlohu plní především při prevenci dopravních nehod, zároveň ovlivňují také plynulost a bezpečnost silničního provozu,“ popsal úlohu radarů náměstek primátora Daniel Žídek.

Radary byly ve spolupráci s Policií České republiky umístěny v lokalitách vytipovaných pro časté porušování dopravních předpisů. Jedná se o městské části Komárov a Malé Hoštice.

Během zkušebního provozu se znatelně snížila rychlost projíždějících automobilů v obou úsecích, což mohli zaznamenat i samotní občané daných městských částí,“ uvedl náměstek Žídek a dodal: „Rada města proto nyní rozhodla o zakoupení obou radarů natrvalo. V nejbližších dnech proto bude vypsáno výběrové řízení. V nejbližších dnech proto bude vypsáno výběrové řízení."

V budoucnu přitom nebudou monitorovat pouze místa, kde probíhal zkušební provoz, ale také úsek od silnice Ratibořské po Stříbrné jezero či průjezd městskou částí Vlaštovičky.

Podle předpokladů by město mělo za nákup radarů zaplatit necelých 6 milionů korun včetně DPH, což by mělo zahrnovat i roční servisní náklady.

Osobně jsem přesvědčen, že se tato investice městu vrátí nejen prostřednictvím financí vybraných za dopravní přestupky, což rozhodně není prioritní, ale také a především zvýšením bezpečnosti na měřených úsecích,“ uzavřel Žídek.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

Publikováno dne 18.2.2013