Město získalo dotaci na podporu efektivní veřejné správy

Upraveno: 16.02.2020

V loňském roce Město podalo žádosti o dotace na 4 zásadní vzájemně provázané projekty v oblasti efektivního přenosu dat a informací nejen v rámci úřadů, ale i v komunikaci s občanem. Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě V květnu pak bylo rozhodnuto poskytovatelem dotace, že město se všemi čtyřmi žádostmi uspělo, což umožní učinit poměrně zásadní kroky v tzv. elektronizaci veřejné správy v Opavě. Celkově bude do zmíněných 4 projektů investováno přes 254 mil.Kč, přičemž dotace z Evropské unie , konkrétně z integrovaného operačního programu s názvem„ Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“ přispěje přes 212 mil.Kč. Realizace projektů proběhne mezi červnem 2011 a srpnem 2013.

„Realizací projektu s názvem Komunikační infrastruktura SMO dojde k vybudování moderní a rychlé metropolitní komunikační infrastruktury, díky které se do budoucna zkvalitní a zrychlí komunikace občana s opavskými úřady“ vysvětlil náměstek primátora Daniel Žídek a dodal:

„Další projekt s názvem O-linka – komunikace občana s úřadem je pak zaměřen především na vybudování kontaktního centra, na které se občan může kdykoli obrátit prostřednictvím jednoho známého kontaktu a místa, kde může řešit veškeré záležitosti ve vztahu s městem.“

Na všechny předešlé projekty úzce navazuje i další projektový záměr města Integrace agendových systémů a datový sklad MMO. Projekt podpoří práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a standardizuje procesy a agendy vykonávané v působnosti MMO. Efektem bude opět rychlejší komunikace s občany a rychlejší vyřizování jejich potřeb.

Neméně důležitý cíl si klade poslední ze čtyř zmíněných projektů Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace, který zajistí digitalizaci stavebního archivu MMO. Uchování a archivace údajů o stavebních řízeních je dnes již poměrně náročná činnost a právě digitalizace pomůže uchovávání zjednodušit a samozřejmě i zrychlí hledání v archivech v případě potřeby.

„Základem realizace výše zmíněných projektů je vybudování kvalitní a rychlé komunikační sítě. Pak bude možné urychlit i práci úředníků tak, aby mohli co nejrychleji vyřizovat žádosti občan,“ upřesnil Žídek na závěr.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí