Město znovu vypíše soutěž na penzion pro seniory

Upraveno: 26.11.2019

Rada města schválila znovu vyhlášení výběrového řízení na výstavbu penzionu pro seniory na Hálkově ulici. Poprvé byla soutěž na tuto veřejnou zakázku před několika měsíci zrušena kvůli výraznému navýšení ceny oproti částce projektované. „Projektanti znovu spočítali celkové náklady stavby. Díky tomu, že již víme, kolik nás budou stát jiné investiční alce, mohli jsme uvolnit  chybějících  15 milionu korun, “ vysvětlil primátor Radim Křupala. 

Projekt Penzion IV počítá s 52 malometrážními bytovými jednotkami v pěti nadzemních podlažích výměrou do 50 m2, 16 z nich bude plně bezbariérových – pečovatelských. Všechny byty budou určeny primárně seniorům, pronajímat se budou ve zvláštním režimu pouze osobám v nepříznivé sociální situaci a se sníženou mírou soběstačnosti.

Zakázka za necelých 96 miliónů korun bude cca 10% spolufinancována z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR.  Práce na stavbě, jejíž součástí bude i výsadba stromů v okolí a vybudování navazujících komunikací včetně parkovacích ploch, by město rádo zahájilo počátkem července.

Lada Dobrovolná
tisková mluvčí

vizualizace