Městská policie má nového ředitele

Upraveno: 16.02.2020

Opavské strážníky povede nový šéf. Na základě výběrového řízení se jím stal Mgr. Bc. Milan Kokoř, který doposud zastával funkci kurátora mládeže na oddělení sociálně-právní ochrany Magistrátu města Opavy.

„Komise jej vybrala z celkem 12 uchazečů, kteří splnili podmínky výběrového řízení. Nejlépe prošel ústními pohovory i psychologickým vyšetřením a navíc předložil nejzdařilejší koncepci budoucí práce městské policie,“ uvedl náměstek primátora Daniel Žídek, který je pověřen řízením městské policie.

Vzhledem k tomu, že byl Milan Kokoř doposud „civilním“ zaměstnancem Magistrátu, musel se ale nejprve stát tzv.čekatelem městské policie.

„V současné době proto prochází odborným školením a výcvikem, který bude zakončen závěrečnou zkouškou. Na jejím základě potom obdrží potřebné osvědčení. Jako nový policejní ředitel tak sice nastoupil do funkce ihned po schválení zastupitelstvem, tedy 20 .září, teprve po vykonání zkoušek, což musí být podle zákona do tří měsíců, však získá veškeré pravomoci související s jeho funkcí,“ vysvětlil Žídek.

Úkolem nového ředitele bude kromě samotného řízení MP také komplexní zajištění chodu hlídkové služby strážníků, jejich přípravy na výkon služby, zodpovídat bude také za technické zabezpečení činnosti městské policie.

„Chtěl bych, aby se strážníci pod jeho vedením vrátili do ulic, aby občané věděli, že jsou tady skutečně pro ně, pro jejich ochranu a ochranu veřejného majetku,“uvedl Žídek na závěr.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí