Městskou policii povede nadále Zdeněk Zabloudil

Upraveno: 20.02.2020

Primátor Zdeněk Jirásek dnes informoval členy vedení města o výsledku výběrového řízení na post ředitele Městské policie Opava. Nový ředitel z něj nakonec nevzešel.

Celkově se přihlásilo 9 uchazečů, 8 splnilo formální podmínky a postoupilo do druhého a třetího kola, 2 následně v těchto kolech odstoupili. Komise však nedoporučila ani jednoho z nich,“ konstatoval primátor a dále vysvětlil :„ V této situaci existují tři možnosti řešení - vyhlásit nové výběrové řízení, jmenovat jednoho z komisí nedoporučených uchazečů nebo zvolit úplně jinou alternativu. Předložil jsem tyto možnosti poradnímu sboru MPOL, který se přiklonil k poslednímu řešení. Já tento návrh akceptuji a proto jsem se rozhodl, že vedením městské policie bude pověřen až do konce roku 2014 pan Zdeněk Zabloudil“.

Zdeněk Zabloudil je dle organizační struktury Městské policie Opava ve funkci zástupce ředitele a vede městskou policii od data odvolání Milana Kokoře z funkce ředitele této organizace. Jeho pověření se tedy pouze prodlouží.

Pokud by město vyhlásilo nové výběrové řízení, celý proces by opět trval v řádech měsíců. V momentálně ukončené soutěži pracoval pouze jeden z uchazečů jako strážník, všichni ostatní by po případném jmenování museli projít odborným výcvikem ke složení zkoušky strážníka, což je otázka několika měsíců. „I z tohoto hlediska je proto volba vedení MPOL Zdeňkem Zabloudilem nejlepším řešením. Navíc nelze pominout jeho téměř dvaadvacetileté zkušenosti z práce u městské policie,“ dodal primátor.

Celé výběrové řízení bylo vedeno Assesment centrem tvořeným týmem odborníků z MV ČR. Ve výběrové komisi usedli Kamil Pastuszek, ředitel územního odboru HZSMSK Opava, ředitel Městské policie Ostrava Zdeněk Harazim, tajemník Magistrátu města Opavy Tomáš Elis a vedoucí personálního a mzdového oddělení MMO Magda Handlosová. Předsedou komise byl vedoucí Územního odboru Opava Krajského ředitelství Policie ČR Radovan Krygel.

Primátor sdělí své rozhodnutí členům rady a zastupitelstva na jejich nejbližším zasedání.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 31.10.2013