Mezi oceněnými ekoškolami jsou také zástupci z Opavy

Upraveno: 22.02.2020

Celkem 73 škol, které se systematicky věnují oblasti životního prostředí, se letos přihlásilo do soutěže Ekologická škola v Moravskoslezském kraji. Kraj oceňuje tyto školy bez rozdílu zřizovatele za jejich mimořádné aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty už sedmým rokem.

Tři nejúspěšnější školy v kategoriích mateřská, základní a střední škola letos obdržely na podiu Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě certifikát Ekologická škola v Moravskoslezském kraji, dalších pět škol získalo uznání v podobě referenčního listu a dárkového poukazu na nákup pomůcek za pět tisíc korun.

Mezi osmi oceněnými figurovali také dva opavští zástupci. Referenční list a odměnu z rukou náměstkyně hejtmana MSK a ředitele krajského úřadu převzali školáci z ekotýmu ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice a ředitel Masarykovy střední školy zemědělské a vyšší odborné školy Opava. Obě školy v Opavě na poli environmentální výchovy dlouhodobě vynikají a jejich ocenění je více než zasloužené.

„Těší mě, že se zájem o soutěž každým rokem zvyšuje. Touto formou chceme podpořit a zviditelnit ekologické aktivity škol a školských zařízení včetně práce pedagogů – koordinátorů ekologické výchovy, se kterou je třeba začít už u malých dětí. Ty pak mohou předávat své nabyté informace i svým sourozencům a rodičům,“ říká náměstkyně hejtmana MSK Věra Palková.

Včerejší slavnostní odpoledne patřilo také vyhodnocení nejúspěšnějších žáků středních škol v Moravskoslezském kraji. Mezi 25 žáky a 5 kolektivy oceněnými za úspěchy v soutěžích a dalších mimoškolních aktivitách se umístili: Vladimíra Osadníková ze Střední zdravotnické školy Opava, Denis Urbanský ze Slezského gymnázia Opava a kolektiv ze Středního odborného učiliště stavebního v Opavě. Speciální ocenění pro mladé talenty získali Jan Mazáč a tým fyziků z Mendelova gymnázia Opava.

Kateřina Durčáková
koordinátorka EVVO