Mezinárodní soutěž na revitalizaci Obchodního domu Breda má vítěze

Upraveno: 18.06.2024

Do mezinárodního soutěžního dialogu se přihlásilo 40 ateliérů z České republiky a Evropy. Odborná mezinárodní porota do druhé fáze soutěžního dialogu vyzvala 5 sdružených týmů a dnes na svém jednání vybrala vítěze, kterým se stal tým sdružení architektonických kanceláří z Brna a Bruselu: Atelier GRAM + OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Spolka. Druhé místo patří brněnsko-bruselské trojici Peer Collective + Traumnovelle + Kateřina Šedá a třetí pozici zaujala slovenská dvojice Sadovsky & Architects + GUTGUT. Dalšími účastníky soutěžního dialogu jsou PLURAL + Peter Szalay + Branislav Čavoj z Bratislavy a David Kohn Architects z Londýna s lokálním partnerem z Brna, studiem KOGAA.

Jednání poroty proběhlo dnes v knihovně Petra Bezruče za účasti všech členů komise, kde své projekty představila pětice vybraných týmů. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžního dialogu proběhlo pod kopulí Bredy v 18:00 a zúčastnili se ho všichni porotci, finalisté soutěžního dialogu a více než 300 zvědavých Opavanů. V Bredě je tento víkend každý den od 10:00 do 18:00 k vidění výstava všech soutěžních návrhů.

První místo hodnotí svými slovy primátor města Tomáš Navrátil: „Všechny prezentované nápady byly skvělé a každý v něčem specifickém vynikal. Nakonec jsme vybrali návrh, na kterém se jednoznačně shodli skoro všichni členové poroty. Na jednu stranu byl radikální, na druhou pak citlivým řešením ponechal ducha architekta Bauera. Je urbanisticky velmi dobře řešený, je zde velká participace s veřejností a zohledňuje všechny hodnoty, jako je udržitelnost, ekologie, rozumná ekonomika a architektura s moderními prvky. Velmi mě zaujalo otevřené řešení přízemního patra."

Předsedkyně poroty Gabu Heindl k soutěži uvádí: „Chtěla bych pogratulovat městu Opavě. Jeho vedení se nebojí zodpovědnosti, kterou s sebou nese převzetí iniciativy za rekonstrukci památkově hodnotné budovy ve veřejném zájmu a nenechává tento úkol na soukromých investorech. V této soutěži jsme vybrali v celodenní diskuzi maximálně kvalitní projekt respektující historické hodnoty a přinášející nový pohled na architekturu prospěšnou pro město, který jeho autoři ve spolupráci s městem a občany mohou dovést do kýženého cíle - významného přínosu a pozitivní změny pro město Opava a jeho obyvatele.“

Kromě Gabu Heindl byli dalšími nezávislými porotci vlámský architekt Jan de Vylder, Jindřich Vybíral, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, z ČVUT Fakulty architektury Jana Zdráhalová a Boris Redčenkov, a také architekt a propagátor architektury Adam Gebrian, který k prvnímu místu uvádí: „Porotu oslovilo, že vítězný návrh je razantní a radikální, ale zároveň citlivý a svým způsobem minimální. Autoři se dobře seznámili s budovou, její historií i konstrukční a materiálovou podstatou, bylo poznat, že Bauerovu Bredu oceňují a pokusili se z ní zachovat maximum možného. Zároveň provedli zásah, který každého návštěvníka plynule provede atraktivním prostorem od přízemí až po střechu.“

Památkovou péči zastupoval v porotě Martin Strakoš z NPÚ Ostrava, který k potenciálu Bredy a pozici památkové péče uvádí: „Pro památkovou péči a město Opavu je to jedinečná příležitost, jak rehabilitovat význačnou památku moderní architektury. Zároveň to je příležitost k dialogu mezi architekty a památkáři. Je třeba říct, že město si vybralo tým, s nímž bude v následujících měsících a letech pracovat na podobě definitivního projektu a že tento tým bude muset brát v potaz památkovou podstatu OD Breda & Weinstein.“

Na vyjádření památkové péče navazuje ve podobném duchu i spoluzakladatel studia OFFICE David Van Severen, slovy: „Mám velkou radost, že můžeme být součástí projektu Breda v Opavě a spolupracovat s místními a vedením města na vytvoření veřejného prostoru v jeho centru i na interiéru samotné Bredy. Je to úžasná budova plná překvapení. Pro belgickou část našeho týmu je to první projekt v České republice. Moc se těšíme, je to velká příležitost pro všechny!“

Město Opavu kromě primátora Tomáše Navrátila zastupovali náměstek primátora Vladimír Schreier, radní Michal Štěpánek, Jana Foltysová, Petr Stanjura a zástupce Spolku na záchranu obchodního domu Breda, přední český sochař a opavský rodák Kurt Gebauer.

Pokud se nestihnete na návrhy podívat tento víkend, je možné je shlédnout na výstavě, kterou pro Bredu navrhla Linda Dostálková. Přes QR kódy je možné se dostat ke všem 5 návrhům. Součástí výstavy je i dočasný provoz kavárny, kde jsou taktéž k vidění všechny návrhy. Kavárna a výstava jsou po výměně oken prvním dlouhodobějším pootevřením Bredy veřejnosti. Další dva roky budou probíhat projekční práce na finální rekonstrukci, kterou město plánuje zahájit co nejdříve, předpokladem je rok 2026.

Všechny návrhy a výsledky soutěže můžete vidět i na webových stránkách soutěže: Opava: Obchodní dům Breda | CCEA MOBA

Roman Konečný, tiskový mluvčí

 

Obchodní dům Breda

atelier gram + OFFICE Kersten Geers David Van Severen + Spolka

All in line

ANOTACE

Při transformaci Bredy na novou veřejnou budovu je komunikace koncentrována do centrálního pruhu. Jako štědrá vitrína v rámci existující struktury a zadní fasády slouží jako nárazníková zóna, která propojuje každý prostor napříč celým průřezem monumentu Bredy. Je to prostor, kde se setkávají různí uživatelé, vytvářející novou vertikální promenádu v budově.

Bývalý obchodní dům Breda se nachází na začátku nejvýznamnější kulturní osy v Opavě, která spojuje důležité památky jako je Slezské divadlo, Slezské muzeum, radnice, krajský archiv; a veřejné prostory, jako je Dolní a Horní náměstí. Revitalizace této památky znamená předefinování její role jako veřejné budovy a jejího významu ve městě. Aby byl zdůrazněn status Bauerovy památky jako veřejné budovy, náměstí Republiky, které leží naproti, je přepracováno v přímém propojení s Bredou a jejími budoucími funkcemi.

Transformace zahrnuje dva různé gradienty: minerální povrch, který se táhne po celé délce budovy, a oblast s vegetací, která funguje jako nárazník mezi budovou a ulicí. Jižní část náměstí Republiky navíc hostí parkovací zóny Breda a je považována za zelenou a bujnou oblast, která pokračuje v Opavské promenádě. Navrhovaný veřejný prostor zavádí velkou pěší zónu jako rozšíření veřejného přízemí budovy. Tím se hranice mezi veřejným interiérem a veřejným náměstím stírá, což umožňuje jejich prolínání: od programových funkcí až po výběr materiálů jsou obě velké plochy vnímány jako jedna. Při přeměně přízemí budovy na veřejný interiér jsou materiály a barvy soklu přeneseny jak do vnitřních, tak do venkovních prostor. Kromě obnovení rohového vstupu poskytuje přístup do budovy celá fasáda přízemí. Šikmá okna umožňují zakryté vstupy do výklenků podél fasády. Veřejný interiér je plně přístupný z náměstí před ním, což činí přízemí prostupným a rozlehlým občanským prostorem.

Zatímco v minulosti památka sloužila jako obchodní dům, kde proud spotřebitelů zaplňoval každý kout, při přeměně Bredy na novou veřejnou budovu se cirkulace soustředí do centrálního pruhu. Tento pruh, umístěný mezi přední částí směřující k ulici a kopulí, funguje jako zóna, která propojuje každý prostor napříč celou částí budovy. Tento pruh je navržen jako vertikální promenáda, která začíná od předního náměstí a obsahuje množství tras, které se navzájem propojují. Veškerý pohyb a setkání, veškerá cirkulace a toky se budou odehrávat podél tohoto centrálního pruhu.

Při vstupu do Bredy z nového náměstí jsou návštěvníci i uživatelé přivítáni cirkulačním zařízením, které všechny prostory budovy uspořádá do sekvence. Jako koncentrované architektonické řešení umožňuje tento pruh nové multifunkční využití památky. Složení nového programu se odráží v tomto pruhu: tři odlišná schodiště a nový výtah umožňují přístup k buď společným, pronajímatelným nebo veřejným funkcím. Jako velká a štědrá skříň je pruh zasazen do stávající struktury a zadní fasády a obsahuje nezbytné prvky (cirkulace, kuchyňky, odpočinkové zóny, foyer...) pro funkce, které obsluhuje.

Ačkoli funguje převážně uvnitř budovy od suterénu po čtvrté patro, centrální pruh se odhaluje ven na pátém patře: aktivuje střechu Bredy s barem a restaurací, čímž se znovu zdůrazňuje kolektivní povaha zásahu. Materiály a paleta náměstí se odrážejí v tomto pruhu, což posiluje jeho roli jako štědrého prostoru pro kolektivní cirkulaci a setkávání.

Transformace střešních teras v pátém patře představuje novou zahradu nad společnými prostory Bredy. Nová střešní zahrada je spolu s minerálními terasami restaurace propojena s centrálním pruhem a tím je veřejnosti přístupná.

 

Provoz Bredy

Pro provoz navrhujeme zřídit BREDA n.o., samostatnou organizaci v rámci města, která bude dohlížet na činnost BREDA. Po vzoru úspěšných přístupů jako například ve Finsku, bude BREDA řídit provoz budovy, včetně údržby, pronájmu a správy prostor. Toto uspořádání umožňuje flexibilitu její struktury, která bude určena na základě dohody zúčastněných stran. Spolupráce s externími subjekty bude utvářet aspekty, jako jsou komunitní programy a personální zajištění, přičemž část programu bude řízena externě, zatímco jiné bude spravovat přímo BREDA (např. kurátorství společných prostor, trh atd.).

Zajištění úspěchu projektu zahrnuje využití a podporu stávajících místních vztahů a infrastruktury a zároveň řešení potřeb města. Nebo dokonce vytvoření nová spojení. Klíčové je zřízení pracovní skupiny, která by na základě podnětů komunity upřesňovala program a provoz projektu. Spíše než podporovat konkurenci.

Cílem projektu je doplnit stávající komunitní a podnikatelské snahy. Nejdůležitější je porozumět cílovým skupinám projektu a reagovat na ně.

Strategická poloha Opavy umožňuje spolupráci se sousedními regiony a nabízí příležitosti pro kulturní výměnu a inovace. Využití přeshraniční spolupráce může obohatit její kurátorskou a dramaturgickou koncepci a podpořit hospodářský rozvoj, což je v souladu s širšími evropskými iniciativami podporujícími kreativitu a podnikání při řešení současných výzev.