MIC Opava se zapojilo do projektu Senior slevenka

Upraveno: 20.02.2020

Projekt Senior slevenka je projekt, jehož nositelem je Krajská Rada seniorů Moravskoslezského kraje. Ta výsledný produkt, slevovou kartu, nabízí všem obyvatelům České republiky starším 55 let. Senior slevenka představuje komplexní systém slev a výhod ze všech oblastí života. Od zdravotnictví, lázeňství a kultury, přes služby, hotely a stravování až po sport.

Senior slevenka je projekt zajímavý nejen pro držitele karty, ale také pro poskytovatele slev. Starším lidem přináší karta vítané úspory pro rodinný rozpočet. Pro poskytovatele slev může být zase seniorská klientela tím správným impulsem pro oživení poptávky po službách a produktech. I z těchto důvodů je Senior slevenka projektem s celostátními ambicemi a zaměřením. V současné době je projekt pilotován v Moravskoslezském kraji s přesahem do Olomouckého a Zlínského kraje.

Statutární město Opava se do projektu zapojí prostřednictvím Městského informačního centra (dále jen MIC), které bude prodejním místem slevové karty. MIC bude zároveň držitelům karty nabízet zvýhodněnou vstupenku na výstup na městskou věž Hláska (sleva 50% z plného vstupného).

Slevová karta je nepřenosná a je možné zakoupit ji za 100,- Kč. Kromě seniorů si mohou Senior slevenku zakoupit a využívat rovněž lidé těžce zdravotně postižení (ZTP/P) a to bez věkového omezení.

Veškeré informace o projektu včetně přehledu, kde se dá sleva uplatnit je k dispozici na www.seniorslevenka.cz

Eva Týlová vedoucí Městského informačního centra

Publikováno dne 17.6.2013