Ministerstvo hodilo problém s EIA u Prodloužené Rudné na ŘSD

Upraveno: 05.02.2020
Ministerstvo životního prostředí vrátilo zpět Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci EIA, kterou se posuzoval vliv 400 metrového úseku stavby „I/11 Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“ na životní prostředí.

Ministerstvo životního prostředí České republiky ve své tiskové zprávě ze dne 02. 06. 2017 uvedlo, že vrátilo zpět Ředitelství silnic a dálnic dokumentaci EIA, kterou se posuzoval vliv 400 metrového úseku stavby „I/11 Prodloužená Rudná – hranice okresu Opava“ na životní prostředí.

Podle vyjádření resortu životního prostředí ŘSD od počátku stavbu chybně označilo jako běžnou komunikaci I. třídy, a to je podle něj špatně. Celou záležitost považují ministerští úředníci za politováníhodnou.

Jsem z celé situace velmi zklamána. Když před devíti měsíci byla Prodloužená Rudná vyřazena z prioritních dopravních staveb, byli jsme všichni ubezpečováni, že o nic nejde, že nejvhodnější cestou je zjišťovací řízení. Doufali jsme, že se resorty dopravy a životního prostředí dohodnou na společném postupu, který přiblíží zprovoznění této stavby,“ říká zklamaně předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a hrabyňská starostka Zdeňka Jordánová.

Od počátku mi u Prodloužené Rudné v souvislosti s posouzením vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vadí nekonzistentní postoj ministerstva životního prostředí. Nejdříve tvrdí, jak vše rychle proběhne a po devíti měsících totálně obrátí a navíc se problému zbavují tak, že přehazují odpovědnost na jiný subjekt,“ dodává místopředseda Sdružení a náměstek opavského primátora Josef Stiborský.

Podle zástupců Sdružení není postoj ministerstva v žádném případě obhajitelný.

Zachovali se naprosto amorálně. Mohou to na MŽP zdůvodňovat, čím chtějí. Lidé už jim nevěří. Sázejí asi na to, že je jejich paměť krátká. Celý problém ministerstvo hodilo na ŘSD jenom proto, aby zakrylo svou neschopnost. Stojíme na straně investora a doufáme, že se za něj postaví jak resort dopravy, kraj tak i všichni moravskoslezští poslanci,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál. Podle jeho slov již někteří informováni byli. Podle Sdružení je přístup resortu v uvedené kauze už totálně za hranou.

Máme doklady o tom, že ŘSD od počátku EIA u Prodloužené Rudné poctivě konzultovalo. Dostali jsme se ale do bodu, kdy je pramalá vůle na MŽP převzít za něco odpovědnost. Nejhorší na tom je to, že se lidem v Porubě zprovoznění Prodloužené Rudné zase vzdálilo. Nedivili bychom se, kdyby porubští začali protestovat. Na tuto stavbu už čekají dlouho. Ministerské hrátky a svalování viny na druhé tuto stavbu rozhodně nezprovozní,“ říká závěrem rezolutně tajemník Dostál.

Sdružení je připraveno se podílet na smysluplném řešení uvedeného problému. O dalším vývoji bude veřejnost informována.

Ing. Martin Dostál
tajemník Sdružení

(tel.: 553 756 402, 604 229 417, e-mail: martin.dostal@opava-city.cz)