Ministerstvo opět poskytne finance na obnovu památek

Upraveno: 20.11.2019
Ministerstvo kultury České republiky rozhodlo, že uvolní částku 818 tisíc korun na obnovu kulturních památek na Opavsku v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

Ministerstvo kultury České republiky v průběhu měsíce srpna letošního roku rozhodlo, že uvolní finanční prostředky na obnovu kulturních památek na Opavsku v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.

V letošním roce byla mezi příjemce rozdělena částka 818 tisíc korun.

Dotaci definitivně získala II. etapa obnovy kostela Nejsvětější Trojice v Raduni, restaurován bude interiér původní gotické sakristie v jaktařské kostele sv. Petra a Pavla, v kapli Zvěstování Panny Marie v Oticích se uskuteční sanace zdiva. V zámeckém areálu ve Velkých Heralticích bude obnovena kamenná podezdívka, kostel Nejsvětějšího Vykupitele v Brumovicích dočká nové střešní krytiny a nových klempířských prvků. V kostele sv. Michaela v Bohdanovicích budou vyměněny vstupní dveře, jezdkovický zámek se dočká stavebních úprav a bude dokončena celková obnova bývalé vodárny v areálu opavského východního nádraží,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek.

Uvedený dotační program Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Statutárním městem Opava vyhlašuje už od roku 2008.

Od zahájení dotačního programu již bylo v opavském správním obvodu obnoveno 45 kulturních památek. Na obnovu památek za toto období státní rozpočet uvolnil částku 6,953 miliónů korun, nemalé prostředky ze svého vynaložili samotní vlastníci nemovitostí,“ dodává Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice, který tento program pro ministerstvo administruje.

Stát tak již sedm let pomáhá s obnovou kulturních památek v naší části kraje.

Přehled o letošních žádostech schválených Ministerstvem kultury České republiky najdete v příloze.