Ministerstvo rozdělilo peníze na obnovu památek na Opavsku

Upraveno: 03.02.2020
Ministerstvo kultury také letos uvolnilo prostředky na obnovu kulturních památek na Opavsku. V letošním roce byla mezi příjemce rozdělena částka 862 tisíc korun. Stát pomáhá s obnovou kulturních památek již 9 let.

Ministerstvo kultury České republiky v průběhu měsíce září a října letošního roku rozhodlo, že uvolní finanční prostředky na obnovu kulturních památek na Opavsku v rámci programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. V letošním roce byla mezi příjemce rozdělena částka 862 tisíc korun.

„Dotaci definitivně získala obnova věže kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích, první etapa obnovy oplocení zámku v Neplachovicích, rekonstrukce se dočkal strop kaple Nejsvětější Trojice ve Lhotce u Litultovic. Finanční prostředky státu byly poskytnuty také na sanaci kaple Zvěstování Panny Marie v Oticích a opravou prošla štítová zeď nad hospodářskou budovou zámku v Jezdkovicích,“ říká náměstek primátora Dalibor Halátek.

Uvedený dotační program Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci se Statutárním městem Opava vyhlašuje už od roku 2008. „Od zahájení dotačního programu již bylo, v opavském správním obvodu, obnoveno bezpočet kulturních památek. Na obnovu památek za toto období státní rozpočet uvolnil částku 6,953 miliónů korun, nemalé prostředky ze svého vynaložili samotní vlastníci nemovitostí,“ dodává Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice, který tento program pro ministerstvo administrujeStát tak již devět let pomáhá s obnovou kulturních památek v naší části kraje.