Míst ve školkách by mělo být dostatek

Upraveno: 23.02.2020

Ve dnech 12. a 13. května proběhly letošní zápisy dětí do mateřských škol v Opavě a jejich městských částech. Zápisů proběhlo celkem 792, někteří rodiče však byli svá dítka zaevidovat hned do několika předškolních zařízení.

Pokud odečteme tyto duplicity, pak skutečný počet dětí, které jejich rodiče mají zájem do školek umístit, je 627,“ vysvětlila vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.

V mateřských školách by se přitom po odchodu dětí do prvních tříd mělo letos uvolnit podle předpokladů 616 míst. Rozdíl tedy činí pouhých 11 dětí.

Máme za to, že by měly být, až na ojedinělé případy, kladně vyřízeny téměř všechny žádosti o přijetí,“ dodala Štenclová.

Reálný stav však bude známý až v září, kdy děti do mateřských škol a prvních tříd skutečně nastoupí.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí