Mladí podnikatelé se mohou poučit od svých zkušenějších kolegů

Upraveno: 19.02.2020

Setkání začínajících podnikatelů se svými zkušenějšími kolegy proběhlo v pondělí 25. února v Schösslerově salónku v Obecním domě. Jednalo se o první ze série setkání, které mají podpořit začínající podnikatele na Opavsku. S myšlenkou pořádat pravidelné besedy o podnikání přišel opavský zastupitel Ondřej Kubesa. „Se členy a realizátory Business Heroes jsem se seznámil v minulém akademickém roce, kdy jsem se poprvé účastnil jejich setkání v Brně a musím říct, že celý koncept mě velmi nadchl jednak svou originalitou, tak i svou hlavní myšlenkou – absolutní otevřeností a obracením pozornosti právě na publikum. Když jsem to viděl a zažil na vlastní kůži, bylo mi hned jasné, že něco takového potřebujeme i v Opavě. Nic z toho by se však neuskutečnilo i bez dalších členů realizačního týmu, kterými jsou Olga Pavlíčková, Jana Grygová a také bez několika dalších partnerů a sponzorů,“ uvedl Ondřej Kubesa.

Město Opava převzalo z Brna jak značku sdružení Business Heroes, tak i základní vize, metodiku a principy realizace jednotlivých setkání. Dohodnuta je také spolupráce v oblasti propagace, prezentace na internetovém portále sdružení (opava.businessheroes.cz) či aktivní podpora a poradenství ze strany zkušenějšího brněnského partnera.

„Naším hlavním cílem je zcela otevřená a oboustranná komunikace. Rozhodně tedy nemá jít pouze o pasivní vstřebávání informací od zkušenějších kolegů, ale především o aktivní diskusi, předávání nadšení z podnikání a umožnění získat nové kontakty a přátele. Proto pro nás bylo největší odměnou, když jsme se dozvěděli, že lidem se na prvním setkání nejvíce líbilo právě to přátelské, neformální a inspirativní prostředí,“ vypíchl Ondřej Kubesa základní princip mítinků a první postřehy z pondělní besedy.

Opavská setkání jsou na rozdíl od Brna také přímo podporována vedením města. „Z vlastní zkušenosti, považuji za velmi důležité mladé lidi povzbudit v prvních krocích podnikání. Proto jsem ráda, že se celé vedení města shodlo na tom, že budeme tato setkání do budoucna podporovat a to nejen bezplatným zapůjčením prostor,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady a dodala: „Při vstupu do světa byznysu je velice důležité nabídnout začínajícím podnikatelům nejen příležitost načerpat zkušenosti z praxe, ale také možnost získat a rozvíjet osobní kontakty. Síť partnerů jim může pomoci nejen při získávání zakázek či šíření dobré pověsti jejich firmy, ale i v případě nesnází.“

Na prvním mítinku se jako začínající podnikatelka představila Anna Špalková – majitelka Pole Dance studia Let´s Pole a jako zkušení podnikatelé současní provozovatelé Kulturního domu Na Rybníčku, Rostislav Tomáš a Martin Kubík. Ti mimo jiné představili začínajícím podnikatelům zajímavou možnost spolupráce. „Projekt jsme pracovně nazvali ‚Podnikej s Rybníčkem!‘ a podstata je v tom, že pokud někdo vymyslí zajímavou akci a navrhne nám její know-how, tak my myšlenku zhodnotíme a rozhodneme se, jestli do tohoto projektu jít či nikoli. Pokud by se myšlenka realizovala, její autor by se stal pro tuto akci našim čtvrtým společníkem. Vyzkoušel by si nejen to, jaké to je, akci ve spolupráci s námi připravit, ale také by mu náležel čtvrtinový podíl ze zisku,“ vysvětluje nabídku Rostislav Tomáš.

Setkání, jež jsou bezplatná, budou v Obecním domě probíhat pravidelně vždy poslední pondělí v měsíci od 19 hodin. Zváni jsou všichni začínající podnikatelé i ti, kteří o možnosti podnikat teprve uvažují.