Mobilní ostrůvky zvýší bezpečnost chodců

Upraveno: 23.02.2020

V závěru minulého týdne byly na Olomoucké ulici v úseku od odbočky na Sušilovu směrem ke Slezské nemocnici instalovány takzvané mobilní ostrůvky a to celkem u tří přechodů.

Důvodem je zvýšení bezpečnosti chodců. Řidiči tady totiž parkují v odstavných pruzích v těsné blízkosti přechodů anebo dokonce přímo na nich.  Chodci tak při přecházení nemají přehled o situaci na silnici, protože jim auta zabraňují ve výhledu," vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský a dodal: „Kromě toho, že se řidiči takto dopouštějí dopravních přestupků, vystavují navíc chodce riziku sražení projíždějícími automobily“.

Betonové zábrany označené pro lepší viditelnost žlutočerným reflexním nátěrem byly proto umístěny právě v odstavných pruzích. Jejich instalace nevyžadovala žádný zásah do současného vodorovného dopravního značení, výhodou je také jejich mobilita. 

Nyní musíme ověřit, nakolik se v dané lokalitě osvědčí a jestli budou mít očekávaný přínos pro bezpečnost chodců. Pokud by tomu tak nebylo, můžeme je kdykoliv odstranit a instalovat na jiných místech,“ uvedl náměstek Stiborský. 

Vzhledem k tomu, že silnice nepatří městu, ale je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic, bylo nutné uzavřít mezi těmito subjekty smlouvu o pronájmu části silnice, kde jsou ostrůvky umístěny. Akci, kterou realizovaly Technické služby Opava, financovalo město ze svého rozpočtu částkou zhruba 182 tisíc korun.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí