Moravskoslezský kraj poskytne dotaci na nové kotle

Upraveno: 16.02.2020

Rada Moravskoslezského kraje na svém zasedání dne 21. 12. 2011 svým usnesením č. 100/6471 schválila podmínky dotačního programu „Společný program Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji“.

Vyhlašovatelem Programu je Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí s tím, že poskytovatelem dotace je Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupený hejtmanem kraje a Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov, zastoupený ředitelem Fondu.

Podacím místem pro příjem žádostí je podatelna Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Občané budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu prvního kvartálu roku 2012, a to na internetových stránkách vyhlašovatelů Programu a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory.

Bližší údaje o tomto dotačním programu Vám poskytnou níže uvedení zaměstnanci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství:
Ing. Simona Šebestová, tel. 595 622 690, simona.sebestova@kr-moravskoslezsky.cz,
Mgr. Josef Zich, tel. 595 622 641, josef.zich@kr-moravskoslezsky.cz

Publikováno dne 2.1.2012