Most přes údolí potoka Kremlice na jedenáctce byl definitivně spojen

Upraveno: 21.02.2020

Tisková zpráva Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Dnes byla v rámci stavby „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava”, která je spolufinancována Evropskou unií v rámci Operačního programu Doprava, definitivně spojena levá a pravá část nosné ocelové konstrukce mostu přes údolí potoka Kremlice, a to v kilometru 6,103 budoucí stavby.

„Jsem velmi ráda, že stavební práce na nové silnici I/11 mezi Ostravou a Opavou pokračují takovým tempem vpřed,” řekla po slavnostním spojení mostní konstrukce předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SZ).

Podle jejích slov je mostní konstrukce zdařilým dílem v tak členitém terénu mezi Hrabyní a Velkou Polomí. „Myslím, že nehovořím sama za sebe. Všichni se právem těšíme na konečné zprovoznění této nové čtyřpruhové komunikace mezi Opavou a Ostravou. Hodně se uleví nejen občanům Hrabyně a Velké Polomi, ale také všem řidičům kteří musí denně cestovat po jedenáctce,“ dodala hrabyňská starostka a místopředsedkyně Sdružení Zdeňka Jordánová (ČSSD).

Této akce byli za Moravskoslezský kraj přítomni hejtman kraje Miroslav Novák a jeho náměstek Daniel Havlík, Krajskou správu a údržbu silnic pak reprezentoval jeho ředitel Tomáš Böhm.

Zhotovitele mostní konstrukce zastupoval Jan Stupka, ředitel ostravského odštěpného závodu akciové společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a technická ředitelka této firmy Gabriela Šoukalová.

Stát zastupovali pracovníci ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR. Za Statutární město Opava byl této akci přítomen také primátor Zdeněk Jirásek a tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis.

Za okolní obce se zúčastnila starostka Velké Polomi Ludmila Bubeníková (STAN) a starosta Mokrých Lazců František Šteyer.

„Nová komunikace bezesporu zvýší nejen bezpečnost dopravy a zkrátí jízdní dobu, ale zejména umožní místním firmám bezproblémové a rychlé napojení na dálnici D1. Nepřímo se rovněž zvýší zájem investorů o západní část Moravskoslezského kraje,“ řekl na závěr tajemník Sdružení Martin Dostál.

Ing. Martin Dostál
tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57