Na 21. března připadá světový den Downova syndromu

Upraveno: 15.02.2020

Světový den Downova syndromu v pondělí 21. března 2011 oslavili děti a zaměstnanci Základní školy na ulici Slezského odboje v Opavě společným setkáním rodičů, odborníků a zástupců organizací, které se na péči o lidi s mentálním postižením podílejí. Datum Dne Downova syndromu nebylo zvoleno náhodně. Souvisí s trisomií 21. chromosomu, která poruchu způsobuje.V České republice se ročně narodí asi 70 dětí s Downovým syndromem, na základní škole v Opavě, která setkání pořádala, se jich v současnosti vzdělává 14.

Účastníci setkání , mezi nimi také 1. náměstkyně primátora Pavla Brady a vedoucí odboru školství SMO Miroslava Konečná, projednali současný stav péče o lidi s mentálním postižením v Opavě. Kladně hodnotili zřízení jednoleté praktické školy ve městě, žáci tak mohou po základní škole speciální pokračovat ve vzdělávání bez dojíždění.

Hovořilo se např.i o problému chybějící odlehčovací služby. Tuto službu nejblíže zajišťují organizace v Ostravě a v Bruntále, v Opavě o ní prozatím neúspěšně žádala organizace Sírius. Živá diskuse se dále rozproudila na téma možnosti chráněného zaměstnávání mladých lidí s mentálním postižením. Charita Opava umožňuje pobyt v sociálně rehabilitačních dílnách, v chráněných dílnách je ale jejich pracovní uplatnění minimální. Organizace Fokus Opava se snaží rozšířit své služby o pracovní rehabilitaci pro lidi s mentálním postižením, prozatím neúspěšně. V chráněné dílně organizace jsou zaměstnány zejména osoby s duševním onemocněním.

Na závěr setkání se všichni účastníci dohodli, že  budou veškeré připomínky a náměty, které zde padly,  vzneseny v rámci nejbližšího jednání skupiny komunitního plánování.

 

Z informací účastnice jednání, speciální pedagožky Zuzany Melecké
zpracovala Lada Dobrovolná

Tisková mluvčí

 

Setkání bylo obohaceno vystoupením žáků základní školy speciální, přípravného stupně a školního pěveckého kroužku