Na křižovatce ulic Krnovská- Vančurova vznikne nový kruhový objezd

Upraveno: 16.02.2020

Radní na svém zasedání v pondělí 11. července udělili souhlas s umístěním stavby benzínové pumpy na Krnovské ulici. Ta vyroste na místě bývalého areálu mlékáren, podmínkou jejího zprovoznění je vybudování okružní křižovatky mezi ulicemi Krnovská a Vančurova.

Stavba benzínové pumpy je čistě v režii společnosti Benzina, která je investorem této akce. Navržena je novostavba kiosku, tří oboustranných stáčecích míst, myčky osobních vozů a servisního místa - ostrůvku s vysavačem. Stávající objekt mlékárny bude zbourán, na jeho místě vzniknou parkovací místa pro osobní vozy a výdejní stojany pohonných hmot.

Termín zahájení prací na stavbě benzinové stanice ani okružní křižovatky zatím není stanoven.

„O stavbě kruhového objezdu na tomto místě se hovoří již několik let,“ uvedl primátor Opavy Zdeněk Jirásek s tím, že takto bude konečně zajištěna větší bezpečnost řidičů na prozatím špatně průjezdné a nepřehledné křižovatce.

Kruhový objezd, jehož stavbu by mělo realizavat a financovat Ředitelství silnic a dálnic, navíc získá na významu především  v budoucnu, kdy by na něj měla navázat spojka, která povede k víceúčelové hale v Městských sadech.

„Tato spojka by měla zajistit lepší obslužnost haly, koupaliště i dalších sportovišť a objektů, které by zde mohly postupně vyrůst,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek a dodal:

"Kdy se začne s realizací zatím nelze předjímat, vybudování této spojky totiž bude mít smysl skutečně až ve chvíli, pokud v sadech nějaká nová sportoviště vzniknou".

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí