Na občanky a pasy se bude možné objednat přes internet

Upraveno: 19.02.2020

V rámci zkvalitňování svých služeb magistrát města umožní lidem objednat se k vyřízení dokladů online. Systém by měl být spuštěn v polovině června.

Nový systém rozšiřuje možnosti toho současného právě o objednávání přes internet. Na hlavní stránce webu www.opava-city.cz tak přibude nový odkaz, který lidem umožní objednat se na z pohodlí domova na konkrétní den a hodinu až 3 týdny dopředu. Systém počítá s možností objednání až 78 klientů týdně na všech třech službách, tedy podání občanského průkazu, podání cestovního dokladu a vydání hotového dokladu. V rámci podání žádosti o doklad bude možné také nahlásit ztrátu příslušného dokladu.

„Z důvodu zachování plynulého chodu příjmu žádostí i výdeje dokladů je nutné počítat s tím, že na základě objednávky lze v daném čase a v náležité službě odbavit vždy jen řádně objednaného klienta, jehož údaje byly uvedeny v rámci elektronické objednávky,“ upozorňuje vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Sordyl a dodává: „Toto opatření je nezbytně nutné v zájmu plynulého odbavování průběžně příchozích neobjednaných klientů.“ Systém online objednávek totiž nesmí příliš znevýhodnit ty, kteří na úřad přijdou bez předchozí objednávky. Stručně tak lze říct, že jedna objednávka platí vždy pro jeden úkon jednoho klienta.

Po zadání objednávky přes internet bude klientovi vygenerován kód, který při příchodu na pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů zadá do vyvolávacího systému po stisknutí tlačítka „objednaní klienti“. „Je přitom nutné zadat kód do systému v časovém úseku uvedeném v informacích souvisejících s objednáváním. V případně nedodržení tohoto úseku již systém nebude kód akceptovat,“ varuje Petr Sordyl. V případě, že kód bude zadán správně, vydá systém klientovi pořadové číslo, které bude vyvoláno k objednání ihned, jakmile se na příslušném pracovišti uvolní místo. Doba čekání by se tak neměla protáhnout na více než 10 minut.

 

Publikováno dne 27.5.2013