Na opavské radnici se jednalo o kultuře ve městě

Upraveno: 16.02.2020

Zástupci opavské odborné veřejnosti z oblasti kultury se ve čtvrtek 7. dubna sešli u kulatého stolu, aby zde nastínili své představy pro vytvoření doposud chybějící kulturní koncepce města. Ve více než dvouhodinové diskusi padaly náměty, které by dle účastníků měly být do koncepce zapracovány. Připomínky vznášeli jak provozovatelé soukromých kulturních institucí tak i zástupci kulturních příspěvkových organizací města.

K tématu se vyjádřili rovněž vedoucí představitelé města Opavy. Konkrétně primátor Zdeněk Jirásek nastínil svou představu o tom, jakým směrem by se kultura v Opavě měla ubírat a jaké akce je třeba podporovat v rámci grantového systému.

Opava je v současnosti jedním z mála měst, kde doposud neexistuje kulturní koncepce města. Všech zhruba třicet účastníků diskuse se v tomto směru naprosto shodlo na tom, že je třeba ji urychleně vytvořit.Vedení města se proto rozhodlo, že vznikne projektový tým, který na vytvoření koncepce kultury začne v nejbližších týdnech pracovat.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí