Opavský kongres si prohlédněte virtuálně

Upraveno: 15.12.2020
Ilustrační obrázek

V rámci připomínky Opavského kongresu byla plánována řada akcí, z nichž některé nemohly být bohužel realizovány. Mimo jiné také připravené výstavy musely být z důvodu pandemie uzavřeny, případně neotevřeny vůbec. „Abychom našim kultury milovným Slezanům čas čekání na otevření kulturních stánků zkrátili, připravily jednotlivé instituce prohlídky výstav virtuálně. Věřím, že alespoň tato forma prezentace jim atmosféru kongresu přiblíží a možná si v této době najdou na dané téma i více času,“ uvedla Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora, který propagaci kongresu zaštiťuje. 

Nejprve byla v září slavnostně otevřena výstava v salónku Slezského divadla Opavský kongres 1820 – evropská politika versus opavská kultura a každodennost doby předbřeznové. Na její virtuální podobu se můžete těšit od začátku prosince. „Při její prohlídce se dozvíme nejen o roli, kterou během Opavského kongresu sehrálo městské divadlo, ale poučíme se také o dobové módě nebo stolování, neboť společenské galavečery a další slavnosti byly nedílnou součástí této události,“ sdělil spoluautor výstavy Ondřej Haničák.

Výstava Opavský kongres 1820: křižovatka evropské diplomacie, která byla na konci října instalována v Obecním domě v expozici Cesta města, na své otevření teprve čeká. „Snad se dočkáme. Výstavu máme naplánovanou až do 14. března, tak doufám, že ji budou moci lidé vidět naživo. Obsahuje totiž řadu velmi vzácných exponátů, například kousek kadeře Napoleana Bonaparte nebo reprodukce výzdoby města v době kongresu,“ uvedla kurátorka historické expozice Ivana Maloušková. Protože však téma Opavského kongresu nebylo téměř 200 let významněji propagováno, i zde bude připravena virtuální verze, kterou si můžete projít taktéž od začátku prosince.

Z důvodu pandemie koronaviru se nemohly konat ani komentované prohlídky, a to jak v Obecním domě, tak u venkovní výstavy Místa paměti. I tyto dvě výstavy si budou moci návštěvníci „projít“ se zasvěceným doprovodem, a to s Jiřím Šílem ze Zemského archivu v Opavě, Ondřejem Haničákem se Slezského zemského muzea, Marianem Hochelem ze Slezské univerzity v Opavě a Romanou Rosovou z Národního památkového ústavu, kteří se o realizaci akcí, výstav i připravované knihy významně zasloužili. „V rámci virtuální prohlídky venkovní výstavy Místa paměti bychom rádi pozvali zájemce také do interiérů Blücherova paláce, ve kterém byl ubytován car Alexandr, nebo do Zemského archivu, kde v době kongresu sídlilo Gymnazijní muzeum, které během kongresových jednání navštívilo hned několik významných hostů. Mezi nimi nechyběla například rakouská císařovna Karolína Augusta, sestra ruského cara Marie Pavlovna s manželem či olomoucký arcibiskup Rudolf Habsburský,“ pozval na prohlídku Ondřej Haničák. 

A pokud nechcete být pouze pasivním příjemcem informací, můžete se zapojit do online setkání s touto tematikou, jež proběhne hned dvakrát. „První plánujeme 10. prosince, kdy nás s osobnostmi spojenými s kongresem provede od 18 hodin Jiří Šíl, druhé pak o týden později 17. prosince., kdy se ve stejném čase bude věnovat místům kongresu Romana Rosová,“ doplnila pestrou nabídku Jana Foltysová. 

Připomeňme, že na přípravě a realizaci všech akcí, které probíhaly v podstatě po celý rok, se zapojily Slezské zemské muzeum, Zemský archiv v Opavě, Národní památkový ústav, Slezská univerzita, Slezské divadlo, Opavská kulturní organizace a v neposlední řadě statutární město Opava, které připomínku kongresu iniciovalo a řadu akcí včetně publikace také financovalo. „Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na akcích spojených s letošním výročím podíleli,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil a dodal: „Myslím si, že výsledky vzniklé ze spolupráce tolika institucí jsou pro Opavany velkým přínosem a věřím, že i v budoucnu se spojíme v obdobných projektech.“

Termíny i odkazy na jednotlivé virtuální prohlídky či online setkání naleznete na stránkách www.opava-city.cz/opavskykongres a dále na facebooku pořádajících organizací.