Na opravovaných zastávkách MHD přibyly lavičky

Upraveno: 20.11.2019
Až do poloviny října budou probíhat práce na opravě povrchu vozovky u zastávek MHD na Horním a Dolním náměstí. Pro větší komfort cestujících byly na provizorních zastávkách u divadla a na Dolním náměstí u Tipy instalovány lavičky pro možnost odpočinku.

Na konci srpna byly zahájeny práce na opravě povrchu vozovky u zastávek MHD na Horním a Dolním náměstí.

Těžké autobusy a trolejbusy najíždějí k zastávkám hromadné dopravy stále ve stejných místech, čímž vznikají  na vozovce vyjeté koleje, které jsou poté pro vozidla MHD a cestující v nich nebezpečné. Přistoupilo se k celkové opravě, protože na těchto zastávkách byl dlážděný povrch již tak zdeformován, že by pouhá lokální vysprávka nepomohla,“ vysvětlil náměstek technických služeb Martin Girášek. 

V průběhu prací jsou postupně vybourávány dlážděné povrchy všech čtyř zastávek MHD až na železobetonovou podkladovou desku. Poté bude povrch ze žulových kostek zpět zadlážděn do betonového lože. Vzhledem k technologickým lhůtám pro tvrdnutí betonu budou opravy zastávek na obou náměstích trvat až do poloviny října.  Rekonstrukce hrazené z rozpočtu města vyjdou celkově na zhruba 980 tisíc korun. 

Prosíme pasažéry MHD o shovívavost, opravy se provádí zejména pro zvýšení jejich pohodlí a bezpečnosti při cestování,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek s tím, že pro větší komfort cestujících byly na provizorních zastávkách u divadla a na Dolním náměstí u Tipy instalovány lavičky pro možnost odpočinku.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí