Na přípravě průmyslové zóny spolupracuje město s Hospodářskou komorou

Upraveno: 03.02.2020
Práce na přípravě průmyslové zóny pokračuje. Radnice spolu se zástupci Okresní hospodářské komory vytvořila pracovní skupinu, která se projektem bude zabývat.

Práce na přípravě průmyslové zóny pokračuje. Radnice spolu se zástupci Okresní hospodářské komory (OHK) vytvořila pracovní skupinu, která se projektem bude zabývat. „Průmyslová zóna je pro Opavu velmi důležitá, proto oceňuji, že se zástupci Okresní hospodářské komory zapojili do pracovní skupiny a na přípravě  se budou podílet. Podněty ze strany podnikatelů jsou pro nás velmi důležité a celému projektu mohou jen pomoci,“ řekl primátor Opavy Radim Křupala, podle kterého Opavě podobné plochy citelně chybí. Pracovní skupina se poprvé sešla v půlce ledna. „Jsme velmi rádi, že se Okresní hospodářské komoře podařilo otevřít s městem dialog. Považujeme za velmi důležité, aby vedení města se zástupci podnikatelů jednalo a porozumělo problémům, které firmy na Opavsku tíží. Naším cílem je zvýšit atraktivitu Opavy: spolupracovat na rozvoji města, zlepšit podmínky pro podnikání a zvýšit kvalitu vzdělávání tak, aby méně lidí odcházelo za prací do jiných měst,“ uvedla ředitelka OHK Zuzana Lindovská.

Projektová dokumentace připravované průmyslové zóny by měla být hotova do konce února. „Náklady na ní jsou zhruba 2,3 milionů korun, z toho milionem přispěje Moravskoslezský kraj,“ řekla vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Martina Heisigová.

Město vytipovalo šest ploch nacházejících se na pozemcích mezi silnicemi z Opavy do Krnova a z Opavy do Bruntálu poblíž Vávrovic a Jaktaře. Pro plochy určené k podnikání by mělo být vyhrazeno cca 32 hektarů.

Zástupci města a OKH se domluvili na další spolupráci ve třech základních tématech, a to zmapování rozvojových ploch a brownfieldů na území města a vytvoření kompletní živé databáze rozvojových ploch včetně budov, které nesou potenciál pro rozvoj podnikatelských aktivit. Dále pak na spolupráci při zpracování analýzy zaměstnanosti pro okres Opava, jejímž cílem je odhalení reálné potřeby kvalifikované pracovní síly pro rozvoj podnikatelských subjektů na Opavsku v rozdělení na konkrétní profese. Tato analýza výrazným způsobem napomůže pro plánování rozvoje především středoškolského vzdělávání. A do třetice na analýze potřeb firem, aby bylo možné definovat rozvojový potenciál opavských podnikatelských firem.

Roman Konečný, tiskové oddělení