Na stavbu silnice I/11 mezi Opavou a Ostravou chybí peníze

Upraveno: 16.02.2020

Dne 11.08.2011 byl do meziresortního připomínkového řízení předložen Ministerstvem dopravy ČR materiál „Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2012 a střednědobý výhled na roky 2013 a 2014“.

Předložený návrh rozpočtu fondu dopravy v jedné z variant nepřiznává na stavbu silnice I/11 mezi Ostravou a Opavou žádné prostředky. Její druhá varianta určitý objem financí zaručuje, ale reálně se její výstavba odsouvá na neurčito.

O mnoho lépe na tom nejsou ani ostatní klíčové stavby v Moravskoslezském kraji.

„Tento návrh je v rozporu s Programovým prohlášením vlády, ve kterém je jednoznačně stanoveno, že vláda zachová výši investic do dopravní infrastruktury“, říká předsedkyně Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (SOS).

Obě varianty rozpočtu naprosto nepostačují pokrýt stávající smluvní závazky v oblasti tzv. národních akcí, velmi obtížně naplňují spolufinancování akcí v rámci Operačního programu Doprava a ohrožují přípravu vhodných investic v Operačním programu Doprava II.

„Návrh rozpočtu SFDI na rok 2012 ve výdajovém rámci 37 mld. Kč naprosto ignoruje usnesení Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny z června letošního roku, ve kterém je jednoznačně požadováno, aby do něj byl zapracován návrh financování stavby jedenáctky mezi Ostravou a Opavou, což se evidentně nestalo“, konstatuje Pavel Vítek, viceprezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Nekompromisní k předloženému návrhu rozpočtu fondu dopravy je starostka obce Hrabyně Zdeňka Jordánová (ČSSD), která řekla: „Návrh rozpočtu předložený vedením Státního fondu dopravní infrastruktury považuji za neuvěřitelný. V podstatě se vracíme do roku 2009, kdy byla tato stavba bezprecedentním způsobem vyřazena z evropských fondů a následující rok poté pozastavena nekoncepčním rozhodnutím exministra dopravy Bárty“.

Náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák (ČSSD) postoj Sdružení i obce Hrabyně jednoznačně podporuje. „Opakovaná prohlášení vedení SFDI a Ředitelství silnic a dálnic ČR o tom, že vnímají tuto stavbu jako prioritní naprosto vzala za své. Takovým způsobem zkoušet trpělivost občanů postižených obcí pokládám za krajně nemravné“.

Sdružení bude k předloženému návrhu uplatňovat připomínky.

„Připomínky k navrženému rozpočtu fondu dopravy samozřejmě podáme. Vnímáme rozpočtovou realitu, chceme nalézt kompromis. Tento návrh však kompromisem rozhodně není. Několikrát jsme u vedení resortu dopravy požadovali záruky, že se situace z let 2009 a 2010 nebude opakovat. Naše vstřícné kroky jsou však odměňovány zastavováním staveb a prodlužováním termínů výstavby. A to není možné provádět donekonečna“ dodává Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57.

 

Ing. Martin DOSTÁL, v. r.
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

 

Tel.: 553 756 402, 604 229 417

E-mail: martin.dostal@opava-city.cz