Na východní části opavského obchvatu probíhají přípravné práce

Upraveno: 20.02.2020

V polích za opavským hypermarketem Kaufland ve směru na Malé Hoštice byly v září zahájeny přípravné práce, které zde budou probíhat ještě v příštím roce.

Podle informací, které máme k dispozici, se jedná o záchranný archeologický a následně i pyrotechnický průzkum, se kterým jsou spojeny nezbytné skrývky ornice“, říká Martin Dostál, tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57. Podle jeho slov tato činnost probíhá výhradně na pozemcích dotčených budoucí stavbou východní části severního obchvatu Opavy. Na tyto přípravné práce jsou v letošním rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury vyčleněny finanční prostředky.

Sdružení na příští rok požaduje po státu, aby na další přípravné práce související s východní části severního obchvatu města uvolnil 13,340 miliónů korun.

Peníze, které po státu na příští rok chceme, jsou naprosto oprávněné. Respektují jeho finanční možnosti a odrážejí stav připravenosti a rozestavěnosti jednotlivých staveb,“ konstatuje tajemník Sdružení Martin Dostál. Podle jeho slov je nutné zahájit výběrové řízení na zhotovitele co nejdříve.

Postoj ministerstva dopravy je však v případě východní části severního obchvatu zatím zdrženlivý. Resort dopravy údajně nechce opakovat chyby z let 2008 a 2009. Tehdy byly soutěženy stavby, které nebyly rozpočtově kryté.

„Jednoznačně jsme deklarovali, že východní část severního obchvatu Opavy je připravena k realizaci. Výběrové řízení je však velmi komplikované a může trvat i rok. Čím dříve se začne, tím lépe,“ dodává Dostál. Snahou Sdružení je, aby se obchvat Opavy začal stavět co nejdříve, nejpozději však v roce 2015.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 23.9.2013