Na ZŠ T.G. Masaryka bude otevřena speciální třída pro prvňáčky

Upraveno: 21.02.2020

Letos bude na Základní škole T. G. Masaryka otevřena speciální 1. třída pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Požadavek na její zřízení vyplynul z jednání s řediteli Pedagogicko-psychologické poradny Opava a Speciálního pedagogického centra.

"Do třídy budou i v průběhu roku zařazováni žáci s diagnostikovanou vývojovou poruchou učení a vývojovou poruchou učení na podkladě řečové vady. Bude zde vyučovat speciální pedagog, který má zkušenosti jak s prací s žáky s logopedickými problémy, tak s poruchami učení," uvedla vedoucí odboru školství magistrátu Miroslava Konečná.

O zařazení dítěte do speciální třídy rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí