Návrh řešení vnitrobloku za Slezankou

Upraveno: 08.12.2019
Tisková zpráva studia re:architekti a firmy ONplan k urbanistické studii vnitrobloku za Slezankou. K té se občané mohou vyjadřovat do 20. října. Poté o konečném návrhu bude jednat vedení města.

Tisková zpráva studia re:architekti a firmy ONplan k urbanistické studii vnitrobloku za Slezankou

Čeká centrum Opavy lepší budoucnost?

V úterý 19. září 2017 byla v prostorách Slezanky veřejnosti představena koncepční studie „Vize za Slezanku“ s návrhem budoucího využití území a základními parametry nové výstavby v prostoru za bývalým obchodním domem. Studie byla na zadání Rady města Opava zpracována architektonickou kanceláří re:architekti ve spolupráci s urbanistickou kanceláří ONplan. Město požadovalo, aby navržení řešení vrátilo život do centra města a vytvořilo vhodnou náplň pro dlouhodobě neřešené a málo využívané území.  

Stáli jsme před nelehkým úkolem vyhovět často velmi protichůdným požadavkům místních obyvatel“, uvadí architekt Ondřej Synek z kanceláře re:architekti. „Byl zde požadavek vytvořit kvalitní veřejné prostranství parkového typu, zároveň ale většina lidí volala po tom, aby místo dostalo jasnou strukturu zastavění, kterou v důsledku demolic po 2. světové válce ztratilo. Lidem vadí například odhalený pohled na zadní trakt domů v Ostrožné ulici“, dodává architekt.

Předložený návrh byl vymyšlen tak, aby byl finančně proveditelný, nezatížil město vysokými provozními náklady a aby přinesl nové příležitosti pro místní živnostníky a podnikatele. Rozdělením pozemků na menší parcely zároveň umožňuje investice do území místními investory se vztahem k místu. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch by tak měly zůstat v opavské ekonomice“, vysvětluje Petr Návrat ze společnosti ONplan, která se podílela na strategii revitalizace území. 

Těžištěm představeného návrhu je vybudování městské tržnice, ta by se měla stát moderním a atraktivním místem s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením a kulturním programem nejen Opavany, ale i návštěvníky z širokého okolí. Tržnice tak bude mít pozitivní efekt na celoroční oživení celého historického středu města.

Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru vzniknou veřejná prostranství a městské domy vysoké architektonické kvality, které vytvoří trvalou hodnotu pro město. Přes 330 obyvatel nových bytů zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel středu města.

Nová zástavba vzniká ve stopě historického zastavění. Hlavním dominantám města, Hlásce, Slezskému divadlu a Konkatedrále svou hmotou a výškou říms nekonkurují, jen vhodně dotváří prostor, který jejich důležitost akcentuje. Na Horní náměstí návrh vrací městské domy, které díky své dispoziční flexibilitě umožní širokou škálu využití v návaznosti na měnící se požadavky a ekonomické podmínky.

Srdci města by vzniklo klidné a tiché veřejné prostranství pobytový park a Tržní náměstí bez dopravního zatížení. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí má potenciál stát se živým místem pro setkávání obyvatel všech generací. Nový park bude visuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času. Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí navíc vznikne i vnitřní veřejný prostor, který umožní využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Kavárny a restaurace v parteru budov a tržnice uspokojí rostoucí poptávku po těchto službách.

I když jsem byl zprvu návrhem překvapen, při bližším seznámení jsem si uvědomil, že návrh velmi promyšleně reaguje na všechny problémy centra Opavy a vychází vstříc požadavkům většiny obyvatel města. Vytváří poměrně velký park, který využije stávajících vzrostlých stromů ve vnitrobloku, návrhem vybudovat tržnici, zároveň vzniká nový atraktor s regionálním významem. Prosklená moderní tržnice s podzemními garážemi, se může večer proměnit v koncertní nebo divadelní sál. Na rozdíl od galerie nebo muzea, které by město muselo dotovat, však tržnice bude městu příjmy generovat, zároveň otevře příležitosti pro místní živnostníky“, vysvětlil své hodnocení náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek, který má rozvoj města a přípravu a realizaci investic na starosti.

Odhad investice do vybudování parku a veřejných prostranství, podzemních garáží, tržnice a polyfunkčního městského domu za budovou Divadelního klubu jsou odhadovány na 130 mil Kč. Investice do garáží a tržnice se městu během jejich provozování vrátí. Pro investice do parku a veřejného prostranství město může využít některých dotačních příležitostí. Investice do nových městských domů budou financovány soukromým sektorem.

V nadcházejících týdnech chce město Opava umožnit veřejnosti se k tomuto návrhu vyjádřit. Se studií a návrhem budoucího využití je možné se seznámit na webových stránkách města www.opava-city.cz/slezanka, návrh bude rovněž vystaven ve výloze Slezanky.

Občané mohou své komentáře zasílat do 20. října 2017. Jednoduchý formuláře k podání komentářů je ke stažení na webu města nebo k vyzvednutí v Turistickém informačním centru (Horní náměstí 67, 746 26 Opava). 

Studie „Vize za Slezanku“ v úvodu shrnuje výsledky provedených analýz, ze kterých návrh vychází. Hodnocena je urbanistická struktura centra města, dopravní dostupnost, socioekonomický vývoj, stav zeleně či budov. Studie shrnuje i historický vývoj území a výsledky dotazníkového šetření a dalších participačních aktivit, jejichž cílem bylo zjistit názor veřejnosti a významných místních aktérů na současný stav a další možné využití území.

Vylidňování center měst je problémem, se kterým se v posledních letech potýká celá řada postkomunistických měst střední Evropy. Vývoj centra Opavy negativně ovlivnil nekontrolovaný rozvoj nákupních center po roce 2000, kdy střed města ztratil po 700 letech svou odvěkou komerční funkci a z centra se částečně vytratil život. Vzhled centra města byl také významně ovlivněn válečným poškozením v závěru druhé světové války. Po válce byla stržena velká část původní zástavby na Horním náměstí, které tak dodnes hledá svou novou tvář.

Pro další informace prosím kontaktujte Ing. Petra Návrata, MSc. z firmy ONplan, tel: 608 705 405, e-mail: navrat@onplanlab.com