Ne všechny komunikace v Opavě patří Městu

Upraveno: 16.02.2020

Ve městě Opava zajišťují správu a údržbu místních komunikací, tedy chodníků a vozovek,Technické služby města Opavy. To se ale týká pouze komunikací, které má město ve svém majetku. Veškeré tyto místní komunikace se začaly po oblevách čistit již počátkem března a v současné době jsou již po zimním období uklizeny.

„Momentálně provádíme úklid místních komunikací Statutárního města Opavy a městských částí a to jak ručně, tak strojně pomocí chodníkového či silničních samosběrů,“ doplnil provozně technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.

Terčem stížností občanů bývají silnice, které městu nepatří a jsou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky či Moravskoslezského kraje. Občané si často obracejí na technické služby s výtkou, že nejsou dobře udržovány. Vykonávat správu, včetně úklidu na všech vozovkách I.,II. a III. třídy, tedy na všech průjezdních úsecích silnic ve Statutárním městě Opava, je však záležitostí Správy silnic Moravskoslezského kraje nikoliv Technických služeb. Týká se to např. vozovek na ulicích Krnovská, Nákladní, Praskova a dalších. Aktuální mapu opavských silnic a jejich rozdělení dle vlastníka je možné najít na webu www.opava-city.cz v sekci Mapy/mapy ke stažení. 

S dalším problémem se pracovníci TSO setkávají také během blokového čištění místních komunikací a parkovišť, který probíhá dle harmonogramu po jednotlivých ulicích. Při této příležitosti jsou vždy dopředu upozorněni majitelé vozidel, které zde parkují, na den a hodinu, kdy bude daná ulice uklízena. Bohužel však často na oznámení nereagují.

„Prosíme majitele motorových vozidel, aby respektovali dopravní značení, v uvedených hodinách svá auta přeparkovali a umožnili tak Technickým službám provést úklid pomocí speciální strojové techniky a vybavení,“ uvedl Girášek.

Detailní harmonogram úklidu jednotlivých ulicích je k nahlédnutí na webových stránkách Technických služeb Opava www.tsosro.cz