Nejlépe třídí odpad obyvatelé Hradce, Opava obhájila třetí místo

Upraveno: 22.02.2020

Moravskoslezský kraj dosáhl v pomyslném celorepublikovém hodnocení na 9. místo v třídění odpadů v domácnostech. V předešlém roce byl na příčce 10. Opět si tak meziročně polepšil a zaznamenal nárůst vytříděných plastů, papíru, skla a nápojového kartonu o 4 %. Tento úspěch je především  zásluhou jednotlivých obcí a jejich samotných občanů, kteří uvědoměle třídí své odpady. Ukázalo se to i při vyhodnocení jubilejního 10. ročníku krajské soutěže měst a obcí na podporu třídění odpadů pod názvem „O keramickou popelnici“, kterého se zúčastnilo 299 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Soutěž každoročně organizuje Moravskoslezský kraj s Autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s.

Vítězem soutěže O keramickou popelnici 2014 v třídění papíru, plastu, skla a nápojového kartónu v našem kraji je Hradec nad Moravicí, druhý je Třinec a třetí Opava. Jde o zástupce měst v kategorii nad pět tisíc obyvatel. Mezi menšími obcemi do pěti tisíc obyvatel uspěly obce Trojanovice, Velké Hoštice a Raškovice. Vítězem třetí kategorie, malé obce do 1000 obyvatel, je Nová Pláň, na druhém místě se umístila Lhotka a třetí je obec Roudno. Skokanem roku v množství vytříděného odpadu je město Nový Jičín, které zaznamenalo největší zlepšení oproti předešlému ročníku soutěže. 

V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Samotné hodnocené období bylo od 2. poloviny roku 2013 do konce 1. poloviny roku 2014.

„Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele Moravskoslezského kraje připadá více než 18 kilogramů vytříděného papíru, 10,5 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a téměř čtvrt kilogramu nápojových kartonů“ popsala vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Silvie Součková. Dodala, že celkové výsledky kopírují celorepublikový průměr. Dokonce nadprůměrně se v kraji třídí barevné sklo a plasty.

Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění ročně statisícové částky. Obce a města s nejlepšími výsledky si výborně vedou dlouhodobě, ale těší mne, že si také kraj celkově opět polepšil v porovnání s ostatními kraji. Znamená to více než 39 kg vytříděného papíru, plastů, skla a nápojového kartonu na občana kraje v hodnoceném období. Přitom třeba v roce 2005 to bylo jen něco přes 20 kilo“, uvedl náměstek hejtmana Mgr. Daniel Havlík.

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. vynakládá nemalé úsilí na to, aby se třídění odpadů stávalo pohodlnější všem občanům Moravskoslezského kraje. „V letošním roce bylo v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně obalové složky v Moravskoslezském kraji“ poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje více než 700 barevných kontejnerů na tříděný odpad v celkové hodnotě převyšující 4 miliony korun“, sdělila regionální zástupkyně společnosti EKO-KOM, a.s. Ing. Eva Drimlová.

Aktuálně mohou občané Moravskoslezského kraje využívat více než 21 tis. kontejnerů k třídění papíru, skla, plastu, nápojových kartonů a kovů. Poděkování patří především 2/3 obyvatel Moravskoslezského kraje, kterým není lhostejné věnovat separaci odpadů svůj čas“, dodal závěrem Mgr. Daniel Havlík.

Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici 2014:

Obce do 1 000 obyvatel

Obce od 1000 do 5 000 obyvatel

Města nad 5 000 obyvatel

Obec Nová Pláň

 Obec Trojanovice

Město Hradec nad Moravicí

Obec Lhotka

 Obec Velké Hoštice

Město Třinec

Obec Roudno

 Obec Raškovice

Statutární město Opava

Obec Kujavy

 Obec Třanovice

Město Frýdlant nad Ostravicí

Obec Tvrdkov

 Obec Bolatice

Město Bílovec

 

Kontakty:

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

Petra Špornová, Bc., tisková mluvčí

petra.spornova@kr-moravskoslezsky.cz, tel. 595 622 603 

 

EKO-KOM, a.s.

Na Pankráci 1685/17

140 21 Praha 4

Šárka Nováková, tisková mluvčí

novakova@ekokom.cz , tel.: 602 186 205