Nejlepší učitelé byli oceněni za svou práci

Upraveno: 19.02.2020

V úterý 26. března převzali z rukou primátora Zdeňka Jiráska a jeho náměstka Daniela Žídka ocenění nejlepší opavští učitelé. Město chce tímto způsobem každoročně poděkovat učitelům za jejich obětavou práci s dětmi a dlouhodobě výborné výsledky. „Přestože vyhlašování nejlepších učitelů je již dlouhodobou akcí, jsem ráda, že stále máme z koho vybírat. Ocenili jsme učitele jak z mateřských, tak základních škol, kteří mnohokrát dokázali, že učení pro ně není jen rutinní prací,“ uvedla vedoucí odboru školství Miroslava Konečná. „Tuto tradici považuji za velmi přínosnou, neboť si myslím, že je nutné dát těmto lidem jasně najevo, jak moc si jejich práce vážíme. Právě v jejich rukou je budoucnost našich dětí a tím tedy také budoucnost naše,“ řekl ke slavnostnímu dopoledni primátor Zdeněk Jirásek, který také všem učitelům i učitelkám osobně poblahopřál.

Mezi oceněné se letos dostali Hana Schaffartziková (MŠ E. Beneše), Dana Benschová (MŠ Krnovská), Barbora Kuzníková (MŠ Mnišská), Anna Tatarová (ZŠ Malé Hoštice), Anna Křížová (MŠ 17. listopadu), Iveta Jelenová (ZŠ B. Němcové), Rostislav Salamon (ZŠ E. Beneše), Vladěna Hrbáčová (ZŠ Englišova), Iveta Kudličková (ZŠ Opava-Kylešovice), Luboš Valenta (ZŠ Mařádkova), Jana Koudelková (ZŠ Ochranova), Edita Dostálová (ZŠ Otická), Eva Steinová (ZŠ TGM), Vladislava Feilhauerová (ZŠ Šrámkova), Kateřina Vaculová (ZŠ Vrchní), Marie Müllerová (KND Mensy ČR) a Ludmila Havlíková (KND Mensy ČR).

Stejně jako vloni, i tentokrát byli oceněni také pedagogové škol, jejímiž zřizovateli je Moravskoslezský kraj nebo Ministerstvo školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Tyto opavské školy se věnují práci s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Mezi oceněné z těchto škol letos patřily Vanda Tomová (ZŠ pro tělesně postižené, Dostojevského), Vlasta Škrobánková (ZŠ a Praktická škola, Slezského odboje), Ivana Weichtová (ZŠ Havlíčkova) a Halka Kučová (ZŠ Dvořákovy sady).

Představitelé města se rozhodli ocenit také tři ředitele opavských škol. Konkrétně Lenku Štichauerovou ze ZŠ T. G. Masaryka, Tomáše Weichta, ředitele ZŠ a MŠ Komárov a Marii Kostelnou, ředitelku MŠ Mnišská.

Ondřej Skácel Pracovník vztahů k veřejnosti