Nejlepší žáci opavských základních škol převzali ocenění

Upraveno: 19.02.2020

Celkem 16 dětí ze 14 základních škol bylo na konci února oceněno v zasedací místnosti rady města na Hlásce za přítomnosti zástupců vedení města za své studijní i sportovní výsledky. Žáky na ocenění navrhují ředitelé škol po dohodě s pedagogickým sborem.

Hana Rychtarová (ZŠ Boženy Němcové, 9. třída)

Hanka dělá svým učitelům radost již od 1. třídy. Na vysvědčení nosí samé jedničky, v hodinách je aktivní a pečlivá, v kolektivu přátelská. Ráda také pomáhá lidem ve svém okolí. Mezi Hančiny zájmy patří zejména volejbal, malování a četba. V letech 2010 až 2012 získala 1. a 2. místa ve výtvarné soutěži Kreslím, kreslíš, kreslíme, 1. a 2. místa ve volejbalových soutěžích v rámci okresu i kraje a 2. místo v krajském kole soutěže Bobřík informatiky.

 

Matěj Rzehulka (ZŠ Edvarda Beneše, 9. třída)

Matematika, fyzika, informatika, chemie, angličtina či němčina, to jsou Matějovy oblíbené předměty. Kromě toho však svou školu reprezentuje také v olympiádách z dějepisu a českého jazyka, v zeměpisné soutěži Eurorebus, počítačovém Bajtíkovi nebo v soutěži finanční gramotnosti. Nedávným úspěchem bylo také 1. místo v přírodovědné soutěži družstev žáků 9. tříd.

 

Tomáš Čermák (ZŠ Englišova, absolvent)

Tomáš se již v současnosti věnuje studiu Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě. Tato střední škola v něm získala nadaného studenta s výbornými sportovními výsledky. Vždyť Tomáš úspěšně reprezentoval v basketbale, plavání, volejbale a atletice. V obou posledních jmenovaných je součástí reprezentace ČR. Je několikanásobným mistrem ČR ve skoku vysokém a medailista z MČR v hodu oštěpem a beachvolejbalu.

 

Martin Sobotka (ZŠ Englišova, absolvent)

Martin dosahoval po celou dobu školní docházky výborných studijních výsledků i sportovních úspěchů. Dařilo se mu zejména v německém jazyce, v němž získal 2. místo v celostátním kole v konverzační soutěži a pravidelně se umisťoval na stupních vítězů v krajských kolech. Mimo to Martin reprezentoval školu také v atletice, kde se stal mistrem České republiky v běhu na 3 tisíce metrů.

 

Tereza Brožová (ZŠ Englišova, absolventka)

Po celou dobu studia na základní škole se Tereze dařilo na výbornou skloubit školní povinnosti s tréninky na divoké vodě. Tereza již jako žákyně sbírala v kanoistice medailová umístění z mistrovství dorostenek, juniorek i žen. K prvním místům z mistrovství České republiky přidala také start na mistrovství světa, kde v juniorské kategorii obsadila 5. místo.

 

Sebastián Benna (ZŠ Opava-Kylešovice, absolvent)

Sebastián navštěvoval třídu s rozšířenou výukou informatiky. Vynikal však také na olympiádách z fyziky, matematiky, angličtiny a češtiny. Na mezinárodním maratonu Matmar 2012 získal 2. místo. Od útlého dětství se věnuje také fotbalu. Do 11 let kopal za SFC Opava, pak se stal členem FK Slávia Opava, kde v současnosti hraje v dorosteneckém týmu. Úspěchy zaznamenal také jako člen atletického družstva školy a v přespolním běhu.

 

Matěj Šikula (ZŠ Mařádkova, 8. třída)

O Matějovi jeho třídní učitelka říká, že není nic, co by nezvládl. Své znalosti prokazuje v matematických, jazykových, sportovních a hudebních soutěžích. Získal například zlaté pásmo na krajské přehlídce školních pěveckých sborů, hraje v orchestru Boris a byl členem fotbalového týmu, který získal 3. místo na Coca Cola Cupu.

 

Alžběta Hanušová (ZŠ Ilji Hurníka, 9. třída)

V Alžbětě Opavě nejspíše roste nová spisovatelka. Na svém kontě má několik medailových umístění v různých celostátních literárních soutěžích. Účastní se také dějepisných olympiád a provozuje sportovní gymnastiku. Její největší zálibou je ale zpěv a hudba. Je členkou pěveckého sboru Domino, zpívá ve Slezském divadle a hraje na housle. Jako houslistka se umístila s komorním souborem například na 2. místě v mezinárodní Dittersově soutěži.

 

Ondřej Valík (ZŠ Otická, 9. třída)

Ondřejovou doménou je logika. Není proto divu, že se účastnil snad všech matematických soutěží – olympiád, pythagoriád, Dejme hlavy dohromady, logické olympiády či matematického soustředění. Kromě toho byl úspěšný také v olympiádě z fyziky, chemie, dějepisu či jazyků. Ve volném čase se věnuje hře na klavír.

 

Barbora Olejáková (ZŠ T. G. Masaryka, 9. třída)

Barbora je platnou členkou v týmových soutěžích i v individuálních kláních. Zaznamenala úspěchy v okresních kolech olympiády z češtiny, ruštiny a matematiky. Pravidelně se účastní Velké ceny ZOO Ostrava a je výraznou posilou školního volejbalového týmu. Během vernisáží výstav v rámci Dalších břehů zúročí svůj výtvarný talent. Její učitelé na ní však snad nejvíce oceňují její organizační schopnosti.

 

Lukáš Piwowarski (ZŠ Šrámkova, 9. třída)

O Lukášovi jeho učitelé mluví jako o člověku, který dokáže své vědomosti zúročit nejen na půdě školy, ale také mimo ni. Svoji školu reprezentuje na olympiádách z přírodovědných i humanitních oborů. Jako člen dětského zastupitelstva se zajímal o problematiku boje proti šikaně a účastnil se například mezinárodního projektu o participaci mládeže s názvem Youth in Action. Projevil se také jako zdatný písař – v psaní na počítači se účastnil republikových i mezinárodních soutěží.

 

David Wittek (ZŠ Vrchní, 8. třída)

Davidovi nechybí chuť vyhrávat. To prokázal nejen v soutěži Eurorebus, kde hned svůj první start přetavil ve vítězství krajského kola, ale také v přírodovědných či matematických soutěžích. Jeho záliba v cestování se projevila ve výborných znalostech zeměpisu, které zúročil při zeměpisné olympiádě. V loňském roce také vyhrál krajské kolo soutěže Zelené podnikání.

 

Lucie Ježková (ZŠ pro TP, Dostojevského, 10. třída)

Podle lékařských prognóz neměla ani nikdy mluvit, natož se učit. Lucka však dokázala, že je velká bojovnice a během své školní docházky dokázala něco, co se na začátku zdálo být nemožné. Dnes si sama čte své oblíbené knihy a povídat si vydrží po celý den. I přes svůj handicap pomáhá ostatním spolužákům a svým vtipem rozesměje každého. Baví ji sport, keramika, kreslení a tanec.

 

Aneta Gorolová (ZŠ Dvořákovy sady, 6. třída)

Anetin volný čas vyplňuje zejména tanec. V něm se účastní nejrůznějších soutěží, ale také vystoupení pro domovy důchodců, besídky v Obecním domě, Loutkovém divadle i jinde. Cizí jí není ani sport, v němž svou školu reprezentuje v rámci okresních i krajských atletických závodů. Ani přes tyto aktivity nezapomíná na učení a ve škole dosahuje velmi dobrých výsledků. Svým vrstevníkům tak je dobrým příkladem a má na ně pozitivní vliv.

 

Petra Hrehušová (ZŠ Slezského odboje, 9. třída)

Petra je plná energie, kterou se postupem času naučila používat správným směrem. To z ní udělalo tahouna kolektivu, který nikdy neodmítl pomoc. Často reprezentovala školu v soutěžích zručnosti, plaveckých závodech nebo třeba turnaji v goalballe. Navštěvovala také sportovní kroužek určený pro žáky speciálních tříd, v němž pomáhala mladším spolužákům s různými typy postižení.

 

Petr Franek (ZŠ Havlíčkova, 9. třída)

Petrovým koníčkem je hudba, především hra na klavír. Opakovaně v rámci školního projektu uspořádal klavírní koncerty spojené s besedami pro klienty domova důchodců. Ačkoliv je neškolený hudebník a samouk, pořádá koncerty také pro své spolužáky. Připravuje různé projektové dny a prezentace pro žáky školy. Jeho učitelé na něm vyzdvihují jeho kreativitu, činorodost, podnikavost i organizační talent.