Nejlepší žáci roku 2018 si převzali ocenění

Upraveno: 25.12.2019
Ilustrační obrázek
Celkem třináct žáků a žaček opavských základních škol si z rukou první náměstkyně primátora Hany Brňákové převzalo ocenění Žák roku 2018. Stalo se tak ve čtvrtek 28. února na radnici.

Celkem třináct žáků a žaček z opavských základních škol včetně těch speciálních si z rukou první náměstkyně primátora Hany Brňákové převzalo ocenění Žák roku 2018. Stalo se tak ve čtvrtek 28. února na radnici. Kromě pamětních listů obdrželi i upomínkové předměty a peněžní poukázku.

Vyhodnocení se uskutečnilo na základě návrhů ředitelek a ředitelů škol. Oceněni byli všestranně nadaní žáci, premianti tříd s mnoha udělenými pochvalami, žáci s výbornými studijními výsledky, kteří dosahují vynikajících umístění v různých vědomostních soutěžích a olympiádách, reprezentanti škol a města Opavy v okresních, krajských a v mnoha případech v mezinárodních kolech vědomostních, dovednostních a sportovních soutěží, žáci, kteří se výrazně zapojují do třídních i školních aktivit.

Všechny přítomné v úvodu slavnostního předávání přivítal pěvecký sbor Domino, první náměstkyně primátora Hana Brňáková, vedoucí odboru školství Andrea Štenclová a její zástupkyně Eva Dostálová. Poté jednotliví oceňovaní byli představeni krátkým medailonkem a od náměstkyně Hany Brňákové si převzali nejen ocenění, ale také slova chvály a podpory do dalších životních kroků. Žáci byli chváleni nejen za to, co za svůj krátký život již dokázali, ale také za to, že i přes velké nadání zůstavají všichni skomnými lidmi. Mnozí z nich na závěr předvedli svůj talent i prakticky  v prezentaci, na vystavených fotograficích, při robotických ukázkách a sálem se rozezněl také klavír.

Fotografie z předávání najdete na facebooku města.

Ocenění:

Fryčka Tomáš (9. třída, ZŠ Edvarda Beneše)

Tomáš patří k nejnadanějším a nejlepším žákům školy. Výborných výsledků dosahuje díky své pracovitosti, logickému úsudku a výborné paměti. Patří k oporám při organizování školních akcí. K jeho oblíbeným vyučovacím předmětům sám řadí matematiku, zeměpis, tělesnou výchovu, informatiku a cizí jazyky. Tomáš byl oceněn společností SCIO za nejlepší výsledek v Moravskoslezském kraji v testování obecných studijních předpokladů, stoprocentního výsledku dosáhl také v matematice. Pravidelně se účastní předmětových olympiád (anglický i německý jazyk, dějepis, zeměpis, český jazyk, chemie). Získal 1. místo v Konverzační soutěži ve Šternberku v angličtině, 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády s postupem do krajského kola. Volný čas věnuje kroužku hasičů, rád čte a hraje hry. Jeho snem je stát se programátorem.

Gilíková Anna (7. třída, Základní škola a Praktická škola, Slezského odboje)

Anička má dlouhodobě výborný prospěch, na vyučování je vždy perfektně připravena, aktivně a ráda plní i úkoly navíc. Je spolehlivá, velice pečlivá, ochotná, ráda vypomáhá slabším spolužákům. Ve škole dlouhodobě navštěvuje pěvecký, sportovně pohybový a dramatický kroužek, se kterými se účastní různých vystoupení a soutěží. V letošním školním roce reprezentovala školu na týdenním pobytu v Polsku, který probíhal v rámci projektu Erasmus+. Dvakrát se účastnila republikového finále pódiových skladeb, kde se společně s dalšími žáky zasloužila o dvě 3. místa.

Holasová Tereza (9. třída, ZŠ Ilji Hurníka)

Terezka je příkladně pilná a pracovitá žákyně. Laskavě komunikuje se svým okolím a pro své vrstevníky je vzorem. Zúčastnila se velkého množství soutěží. Její všestrannost ji přivedla k olympiádám z češtiny, matematiky, ale i ke sportovnímu atletickému trojboji. Devátým rokem zpívá v pěveckém sboru. Účastnila se celé řady vystoupení s pěveckými sbory Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a Domino. Reprezentuje školu na kulturních akcích a koncertech. V loňském roce pracovala na workshopech s anglickým skladatelem a dirigentem Bobem Chilcottem a izraelskou sbormistryní Naomi Faran. Účinkovala na multižánrových festivalech Bezručova Opava a Další břehy.

Jaroš František (9. třída, ZŠ Boženy Němcové)

František je mimořádnou osobností. Svůj volný čas neváhá věnovat pomoci škole, a to bez jakýchkoliv ambicí a očekávání, že za to bude ohodnocen. Vytvořil aplikaci na školních webových stránkách, jejímž prostřednictvím lze sledovat stáří stromu, který žáci školy zasadili ke stému výročí vzniku republiky. Vytvořil také rezervační systém na rezervaci vstupenek na akce pro rodiče. Účastní se akcí školy, pořizuje fotografie, akce natáčí a následně zpracovává videa. Sám si připravuje pokusy do fyziky a chemie, které prezentuje třídě. František je ale také výborným žákem, účastní se soutěží, kde obsadil i přední místa. Patří mezi ně například 2. místo v přírodovědné soutěži na Mendelově gymnáziu či 5. místo v soutěži Najdi si svou kešku. Letos se chystá na soutěž v programování, které ho velmi baví. A je rozhodnutý stát se programátorem ve velké firmě.

Kavala Martin (9. třída, ZŠ Mařádkova)

Martin po celou dobu školní docházky prospívá s vyznamenáním. Samostatně řeší problémy a své postoje si umí obhájit. Kromě ctižádosti mu nechybí ani skromnost. Všestranné vědomosti maximálně zúročuje v řadě školních soutěží: v dějepisné a chemické olympiádě nebo v matematických a přírodovědných soutěžích. Pravidelně se účastní prezentace robotů a zajímá se o programování. K největším úspěchům ve sportovních a vědomostních soutěžích patří: 1. místo na workshopu robotiky, účast na okresním kole soutěže Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, 2. místo za video s pokusem z oblasti biologie v přírodovědné soutěži Mendelova gymnázia. V soutěži Prezentace 2018 postoupil se svým týmem do finále. Ve sportovních soutěžích reprezentoval školu v házené.

Kvasničková Terezie (ZŠ Vrchní)

Terezka vyniká svou pracovitostí, zodpovědností, vstřícností, smyslem pro spravedlnost a lidským přístupem. Byla to velmi aktivní žákyně s výborným prospěchem. Během celé školní docházky ohromovala svým hudebním talentem, který od osmé třídy uplatňovala při vedení sboru. Opakovaně se zapojovala do příprav a nácviku hudebních, ale i dramatických částí veřejných vystoupení, přispívala svými nápady a vedla následné zkoušky. Velmi významně se tak podílela na propagaci školy v oblasti umění. Umělecké sklony prokazovala vynikající hrou na klavír, improvizačními schopnostmi a tvorbou vlastních sborových úprav populárních písní. Svým přístupem kladně ovlivňovala své okolí, učila své kamarády milovat hudbu a byla vzorem pro ostatní. Terezie je nyní studentkou prvního ročníku Mendelova gymnázia.

Leso Jan (9. třída, ZŠ pro TP, Dostojevského ul.)

Jan je úspěšný v mnoha činnostech. Zpracováním témat výtvarných soutěží se mu daří zaujmout porotce, kdy jsou jeho výtvarné práce ceněny za rukopis originality. Zúčastnil se dvoudenní soutěže EkoEnergie. V oblasti sportovních aktivit je úspěšný v kolektivních hrách. Školu reprezentuje v přátelských utkáních ve florbale, boccii, mölkky a goalballe. Nevynechá žádnou příležitost zúčastnit se sportovně ozdravných pobytů na horách a cyklovýletů. Jeho zálibou je četba a práce s počítačem. Všichni oceňují jeho empatické chování a klid, který kolem sebe v kolektivu šíří. Je snaživý, zodpovědný a kamarádský.

Nedopílková Vendula (7. třída, ZŠ Havlíčkova)

Patří mezi velmi aktivní žáky školy. Ve svých školních povinnostech je velmi snaživá a zodpovědná. Její silnou stránkou jsou mimoškolní aktivity. Pravidelně navštěvuje šachový kroužek, se kterým reprezentuje školu v celorepublikových a v mezinárodních turnajích pro zdravotně postižené. Ve škole je aktivní členkou počítačového kroužku, kde ráda vytváří komiksy a prezentace do výuky. Sport patří k samozřejmým součástem jejího školního i osobního života. Ráda lyžuje, zúčastnila se celostátního soustředění zrakově postižených dětí. Tam se výrazně projevila její empatie a ochota pomáhat druhým.

Silná Hana (9. třída, ZŠ Šrámkova)

Hanka je svou snahou a pílí vzorem pro své spolužáky. Přes svůj handicap se ráda účastní soutěží a akcí školy ať již hudebních, ekologických či přírodovědných. Hanka je členkou školního Ekotýmu, kde zastává funkci poradce. Její velkou zálibou je však plavání, jízda na trojkole a dvojkole, lyžování na monoski a zpěv. Ráda čte a baví ji dějepis. Nyní je členkou plaveckého sportovního klubu SK Kontakt Ostrava, se kterým se účastní plaveckých závodů. Hančiným nejvýznamnějším úspěchem je 2. a 3. místo na Mistrovství Slovenska v plavání mládeže s Downovým syndromem v roce 2017 a reprezentace Moravskoslezského kraje na Olympiádě dětí a mládeže v roce 2017. Každoročně se účastní běhu Opavská míle (samostatná jízda bez dopomoci), Orientačního běhu pro vozíčkáře a reprezentuje školu na Olympiádě tělesně postižených dětí.

Skácelová Natálie (9. třída, ZŠ Opava-Kylešovice)

Natálie je zvídavá, pracovitá a zodpovědná žákyně, která vždy dosahovala vynikajících studijních výsledků. Aktivně se zapojuje do mnoha školních i mimoškolních aktivit. Vzorně reprezentuje školu nejen ve vědomostních, ale také sportovních či výtvarných soutěžích. Může se pochlubit 3. místem v krajském kole olympiády z ruského jazyka, 3. místem v korespondenční soutěži z chemie Korchem a také 2. místem v okresním kole olympiády v českém jazyce. Natálie dokáže prezentovat názory své i ostatních spolužáků, proto zastupuje třídu ve školním parlamentu a je také členkou Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Svůj volný čas nejraději tráví četbou. Natálii zajímají cizí jazyky, mimo anglický a ruský jazyk se učí také japonsky a ráda by zkusila latinu. Současně ji baví atletika a výtvarné činnosti.

Šindler Jakub (9. třída, ZŠ Otická)

Kuba je výjimečný kluk. Prošel obrovským osobním rozvojem, v rámci kterého objevoval svůj talent a rozvíjel svůj potenciál. Důkazem jeho píle jsou úspěšná umístění v okresních kolech matematiky (Klokan nebo Matematická olympiáda), ale také fyziky, kde obsadil přední příčky v rámci okresu. Kuba je všestranný – má matematické vlohy, zajímá se o robotiku a také je vynikajícím sportovcem. Reprezentoval školu nejen v lyžování, ale také v cyklistických sportech, které jsou jeho doménou.

Šindlerová Klára (ZŠ T. G. Masaryka)

Klára je velmi všestrannou dívkou s vynikajícími studijními výsledky. Každoročně reprezentovala školu v mnoha vědomostních, sportovních i uměleckých soutěžích. Se svými výtvarnými pracemi se úspěšně účastnila mnohých přehlídek u nás i v cizině. Z mezinárodní dětské výstavy Lidice si v roce 2017 odvezla medaili za fotografii a v roce 2018 byla medailí oceněna její práce v kategorii grafika. S grafikou uspěla také v Polsku v mezinárodní umělecké soutěži Augusta. Výrazně uspěla také v soutěži Opavský průmysl očima dětí, kde v roce 2016 získala 3. místo od odborné poroty a v roce 2018 s obrovským náskokem vyhrála kategorii hodnocení veřejnosti. Školu pravidelně reprezentovala v atletických soutěžích. S taneční skupinou Dance4Life si odvezla z mistrovství světa zlatou medaili a titul mistrů světa. Aktuálně se věnuje náročné disciplíně – závěsné akrobacii na kruhu. Klára je nyní studentkou 1. ročníku Střední zdravotnické školy.

Valík Adam (ZŠ Englišova)

Adam byl výborným žákem, který vynikal jak v učení, tak ve sportu. Po celou dobu školní docházky prospíval se samými výbornými. Má velký všeobecný přehled a umí vystupovat na veřejnosti. Adam je velice pracovitý. Během docházky úspěšně reprezentoval školu ve vědomostních olympiádách v matematice, angličtině, němčině a zeměpisu, kde postupoval až do krajských kol. Adam byl oceněn společností SCIO za 100% výsledek v testech z matematiky. Skvělých výsledků dosahoval ve sportovních soutěžích, a to především v atletice a orientačním běhu. Z velkého množství úspěchů to bylo například 2. místo na Republikovém finále Poháru Rozhlasu (1 500 m), 2. místo na Mistrovství ČR družstev (3 000 m), 2. místo na Mistrovství ČR v orientačním běhu (sprint), 2. místo v Moravském žebříčku OB, 3. místo v Republikovém finále škol v orientačním běhu. Adam je nyní studentem 1. ročníku Mendelova gymnázia.