Nejlepší žák roku 2008

Upraveno: 15.02.2020

Již se stalo tradicí, že se každoročně setkáváme při významné události „Vyhodnocení nejlepších opavských žáků za uplynulý rok“, a to proto, aby tito skvělí žáci byli představeni vedení města a zapsali se tak do další desítky či jedenáctky výborných žáků opavských škol, a to za své vynikající studijní výsledky a úspěšnou reprezentaci své školy.

Ono to mnohdy pro ředitele a pedagogický sbor školy není jednoduché vybrat pouze jednoho žáka školy, který by vyčníval z řad podobných vynikajících žáků, a proto si myslím, že je to skvělý úspěch prosadit se na nejlepší místa žebříčku z celkového počtu 4850 opavských žáků.

Dovolte mi tedy, vážené kolegyně, kolegové, milí žáci a studenti, abych vás na naši krásné radnici SMO srdečně přivítala a zároveň mezi námi přivítala i pana primátora města Opavy Ing. Zbyňka Stanjuru a pana náměstka primátora Mgr. Jaroslava Horáka.

Myslím si, že taková slavnostní událost se neopakuje každý den, a tak bych si přála, abyste si tohoto dopoledne užili a také Vám přeji, abyste z ocenění měli upřímnou radost.

Za malou chvíli budete postupně představeni panu primátorovi i panu náměstkovi, budou vyjmenovány Vaše nesčetné sportovní a studijní úspěchy a z jejich rukou Vám budou předána ocenění, peněžní poukázky v hodnotě 500 Kč na nákup zboží ve Sportisimu, dále drobné prezentační předměty a také malá sovička, která je symbolem moudrosti.

Doufám, že se Vám i nadále bude dařit svými úspěchy reprezentovat naši Bílou Opavu, že po vystudování středních a vysokých škol nám neutečete do jiných měst, a že svým přínosem přispějete ke zlepšení vzdělanostní a kvalifikační struktury obyvatelstva našeho krásného města.