Neukáznění řidiči brání čištění komunikací

Upraveno: 23.02.2020

Kromě finančních sankcí se motoristé nerespektující nařízení mohou nově dočkat i odtažení vozidla

Mimo běžného úklidu provádí pracovníci technických služeb v průběhu celého roku také blokové čištění místních komunikací a parkovišť. To probíhá v pravidelných časových intervalech stanovených harmonogramem po jednotlivých ulicích.

Majitelé vozidel jsou vždy již několik dní předem značkami upozorněni na den i dobu čištění, harmonogram je v průběhu celého roku běžně k nahlédnutí na webových stránkách Technických služeb Opava s.r.o. I přes tato opatření se vždy najdou tací, kteří dopravní značení nerespektují a provedení úklidu pomocí speciální strojové techniky znemožňují,“ líčí provozně- technický náměstek technických služek Martin Girášek s tím, že poté nezbývá než provést úklid pouze ručně a tedy méně efektivně nebo se vracet na tato místa opakovaně, což se samozřejmě finančně prodraží.

Řidiči doposud hřešili především na obecně známý fakt, že město Opava nevyužívá odtahové služby.  „Neustále se opakující situace, kdy nezodpovědní motoristé brání úklidu silnic, nás vedla k uzavření smlouvy s firmou, která odtah aut provádí. Kromě finančních sankcí tak mohou být majitelé překážejících vozidel nově nemile překvapeni tím, že s jejich automobily bude během blokového čištění komunikací manipulováno. Překážející vozidlo může být odtahovou službou vyzdviženo a po provedeném úklidu opět umístěno na parkoviště. Na neukázněné řidiče se více zaměří i dopravní policie a městští strážníci, kteří budou při čištění komunikací dodržování nařízení o zákazu stání kontrolovat a budou častěji přistupovat k postihům řidičů,“ uvedl náměstek primátora Josef Stiborský.

Ne všechny komunikace v Opavě jsou přitom v majetku města.Vozovky, konkrétně průjezdní úseky pozemních komunikací, jsou jako silnice I. třídy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic České republiky, silnice II. a III. třídy pak patří Moravskoslezskému kraji (MSK).  Tyto silnice udržuje Správa silnic MSK se střediskem v Opavě. 

V první fázi se ve spolupráci s technickými službami a Správou silnic MSK zaměříme na ty úseky, kde je podle statistik uvedených firem neukázněných řidičů nejvíce,“ doplnil náměstek Stiborský a závěrem dodal: „Vyzývám a prosím všechny majitele aut parkující na území města Opavy, aby včasným přeparkováním svého vozu usnadnili čištění komunikací a přispěli tak ke zlepšení vzhledu našeho města. Opavané by měli být hrdí, že je Opava nazývána bílou a měli by usilovat o to, aby toto vžité slovní spojení stále platilo“. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí