Nezapomeňte zaplatit za odpad, naposledy i složenkou

Upraveno: 19.08.2021
Ilustrační obrázek

Do konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad. „Pro dospělé je stejně jako v minulých letech stanoven na 660 korun. Děti a mladiství od 3 do 18 let zaplatí nově sníženou sazbu 300 korun za rok,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná. 

V poplatku za odpad jsou zahrnuty výdaje za provoz sběrných míst, zajištění svozu separovaného odpadu a jejich dotřídění na třídicí lince a odstranění komunálního odpadu netříděného. Roční náklady města související s komunálním odpadem se pomalu šplhají k 60 milionům korun. Na celý systém přitom město stále značně doplácí ze své kasy. „Kdyby Opavané hradili reálně vynaloženou částku, pak by každý jednotlivec bez rozdílu věku platil ročně více než tisícikorunu,“ dodala mluvčí. 

K úhradě poplatku za odpad budou letos naposledy v průběhu pátého měsíce rozeslány složenky. „Stále více lidí využívá jinou formu placení, ať už je to převod z účtu či platba na magistrátní pokladně. Rozhodli jsme se proto, že archaický a nákladný systém zasílání složenek od příštího roku zrušíme,“ vysvětlil již dříve primátor Tomáš Navrátil s tím, že v souvislosti s tiskem a distribucí složenek město ročně vydá okolo 400 tisíc korun a cena poštovních služeb navíc stále roste.

Do budoucna je dobré uschovat variabilní symbol, který je na složence uvedený, pro platbu na další roky. „Tu bude možné a již ji lze i letos provést prostřednictvím služby Portál občana, zachována zůstane samozřejmě možnost platby na našich pokladnách i převodem z účtu. V případě ztráty variabilního symbolu ho umějí pracovnice na pokladnách magistrátu vyhledat, na základě žádosti ho sdělí občanům i telefonicky,“ uzavírá Lada Dobrovolná.

Lada Dobrovolná
Tiskové oddělení