Norští psychiatři navštívili Opavu

Upraveno: 23.02.2020

Trojice odborníků z Centra duševního zdraví v norském Baerumu přijela do Opavy, aby se zúčastnila konference Komplexní terapie a recovery pořádané Psychiatrickou nemocnicí v Opavě. Na ní běží program transformace psychiatrické péče, který byl z velké části spolufinancován právě z norských fondů.

Norové přijeli do Opavy v pondělí odpoledne a z města byli nadšeni. "Opava je nádherná a setkali jsme se s velmi milými a pohostinnými lidmi," řekli zahraniční hosté na radnici. Na Hlásce je spolu s českými kolegy přijal primátor Martin Víteček a jeho náměstek Josef Stiborský. "Na zhruba hodinové schůzce se zajímali o sociální práci a zdravotnictví v České republice, o naše zkušenosti z Opavy,o preventivní programy v problematice drog, gamblerství či alkoholismu," řekl Martin Víteček. Norská psychiatrie má před tou českou několikaletý náskok. "Zajímali jsme se proto o jejich zkušenosti a možnosti a o to, jak by se to dalo aplikovat do našich podmínek," dodal Josef Stiborský, do jehož gesce sociální věci spadají. Norové se do Opavy těšili ale i z ještě jednoho důvodu. Ve středním Norsku totiž ještě nedávno bylo velmi chladno, psychiatři se proto těšili na letní české slunce a teplé počasí. A při příjezdu do Opavy se dočkali tropů.

Norské hosty ale čekala i krátká exkurze do historie města, kterou je provedl tajemník magistrátu Tomáš Elis. "Jsme hrdi na to, že  v Opavě máme psychiatrickou nemocnici, v níž působila řada významných osobností. Například osobní lékař rodiny našeho prvního prezidenta Tomáš Garrigue Masaryka," uvedl Tomáš Elis. Poté si zahraniční hosté prohlédli město z věže Hlásky a odjeli na zámek v Hradci nad Moravicí. Samotná konference za účasti Norů se pak uskuteční v úterý 1. září. Ve středu pak jejich pobyt v Opavě končí.

Na konferenci se bude probírat transformace psychiatrické péče u nás. Jejím cílem je její přesun blíže k pacientovi a k jeho přirozenému prostředí, zkrácení dlouhodobých hospitalizací a důraz na obnovu maximální soběstačnosti a samostatnosti pacienta. Kromě stávající sítě psychiatrických nemocnic vzniknou i multidisciplinární týmy (psychiatr, psycholog, psychiatrické sestry, sociální pracovníci), které v případě potřeby dojedou k pacientovi domů. Veškeré aktivity jsou směřovány k tomu, aby se pacient po propuštění mohl co nejrychleji a co nejlépe začlenit do svého prostředí, aby byl maximálně samostatný a aby se zabránilo zhoršování jeho stavu. Opavská psychiatrická nemocnice získala v rámci tohoto projektu prostředky z norských fondů na obnovu a doplnění vybavení rehabilitačních oddělení, arteterapeutických a pracovních dílen, dále k navýšení počtu personálu a jeho vzdělávání ve speciálních kurzech či na opravu kulturního domu. V příštím roce se zde otevře nový Psychoterapeutický stacionář s denním programem i pro organické klienty (osoby s poškozeným mozkem). Denní program představuje v některých případech vhodnou alternativu k hospitalizaci, případně její zkrácení. Další aktivitou je přestěhování a vybavení stávajícího psychoterapeutického stacionáře pro terapii psychóz mimo zděné oplocení areálu nemocnice do objektu bývalého zahradnictví a propojení psychiatrických sester a psychologa se sociálním terénním multidisciplinárním týmem Fokusu Opava. Další info najdete na www.reformapsychiatrie.cz

Roman Konečný, odbor Kancelář primátora Magistrátu města Opavy

Fotogarfie z návštěvy najdete na Facebooku města