Nová kniha mapuje dvacet let městské památkové zóny

Upraveno: 22.02.2020

Vývoji městské památkové zóny v Opavě, která byla vyhlášena před dvěma desetiletími, se věnuje nová publikace Hodnoty, které chráníme. Kniha byla včera v podvečer pokřtěna v Klubu Art. Součástí programu byla i přednáška dvou z autorů.

Městská památková zóna byla vyhlášena v roce 1992. Právě od té doby vzhled a rozvoj centra města ovlivňují památkáři. „Plošná památková ochrana přichází nejen do Opavy na počátku 90. let. Vyhlašování městských památkových zón v té době odráželo výrazný obrat společnosti v přístupu k architektonickému dědictví. V normalizačním období byla ale jejich ochrana realizována jen v případě omezeného počtu městských památkových rezervací, zatímco ve většině dalších postupně mizely celé ulice a domovní bloky. Uplynulých dvacet let je oproti tomu dobou, kdy až na jednotlivé excesy nebylo centrum Opavy postiženo demolicemi historických staveb a kdy naopak město i soukromí majitelé domy opravovali a provedena byla také rekonstrukce většiny veřejných prostranství a komunikací,“ uvedl jeden z autorů knihy, ředitel Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula. „Naším cílem bylo ohlédnout se za tím, co se v uplynulých dvaceti letech při památkové podpoře podařilo, i za tím, co má k ideálnímu stavu daleko. Současně jsme ale chtěli formou srozumitelnou co nejširšímu spektru čtenářů ukázat, na jakých základech památková péče v Opavě stojí, do jakých oblastí zasahuje a k čemu směřuje,“ dodal za autory Zezula, podle kterého je dalším cílem této publikace přispět k větší spoluúčasti nebo aspoň porozumění této problematice ze strany veřejnosti.

Publikace je rozdělena na čtyři tematické části. První se věnuje urbanistickému vývoji Opavy, druhá památkové ochraně města. Třetí se zabývá utvářením podob města a poslední přináší rozhovory s architektem Janem Kovářem, památkářkou Danou Kouřilovou, občanem Jiřím Siostrzonkem a politikem Pavlem Mališem. Nechybí ani bohatý obrazový doprovod, ať už fotografií, tak i plánků.

Všichni spoluautoři knihy jsou nějakým způsobem spojeni s oblastí památkové péče, ať už na magistrátu či Národním památkovém ústavu nebo jako vědečtí a pedagogičtí pracovníci popř. architekti – Šárka Borovcová, Václav Hájek, Dalibor Halátek, Lucie Langerová, Hana Pavelková, Dalibor Prix, Romana Rosová, Lubomír Rychtár a Michal Zezula. Knihu vydala Opavská kulturní organizace a Národní památkový ústav. U příležitosti křtu proběhla také přednáška Michala Zezuly a Václava Hájka. Hosty večera pak byli i Dalibor Halátek, Lucie Langerová a Dana Kouřilová. Kniha bude k dostání v Městském informačním centru a na recepci Obecního domu.

Roman Konečný, pracovník vztahů k veřejnosti a šéfeditor webových stránek města