Nová kotelna začala fungovat ve zkušebním provozu

Upraveno: 27.02.2020

V těchto dnech byly dokončeny práce na vybudování teplovodní přípojky z kotelny společnosti Opatherm na Ratibořské ulici do objektu Městských lázní. Z této přípojky budou zásobována všechna odběrná místa, která byla doposud napojena na kotelnu Městských lázní s komínem umístěném v tzv. Domě hrůzy, tedy objekt Městských lázní, Zimní stadion, Vyšší odborná škola a Mendelovo gymnázium. K vybudování nové přípojky teplovodu se muselo přistoupit poté, kdy vlastník Domu hrůzy Vilém Hampel loni na podzim v rozporu s nařízením soudu znemožnil městu ucpáním komínu dále užívat kotelnu stávající.

Dnes byl spuštěn zkušební provoz nového teplovodu. V případě, že se nevyskytnou žádné závady, bude kotelna v objektu Městských lázní demontována a zrušena,“ uvedl Jiří Elbl z odboru majetku města s tím, že k tomuto kroku dojde pravděpodobně do konce měsíce.

Současně s touto akcí v objektu Městských lázní a Zimního stadionu se dokončuje projekt EPC, který spolu s napojením na nový zdroj tepla přinese městu milionové úspory v nákladech na provoz těchto zařízení.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí