Nová oblast rezidentního parkování – otázky a odpovědi

Upraveno: 16.01.2024
Ilustrační obrázek

Jak už jsme informovali v měsíčníku Hláska, opavské zastupitelstvo schválilo letos v září novou zónu placeného stání, tzv. oblast 2, a to s účinností od 1. ledna 2024. Ta je prioritně určená pro rezidentní a abonentní parkování, ale její součástí bude i 10 úseků s placeným parkováním na základě uhrazení poplatku v parkovacím automatu.

„Když se v minulosti řešil urbanismus města, nikoho nenapadlo, že v rodinách budou dvě i tři auta a všichni budou chtít parkovat co nejblíže svého bydliště. To je dnes realita. Lidé nadávají řidičům, opavští řidiči zase řidičům z jiných míst… a my musíme hledat cesty, jak pomoci,“ vysvětlil situaci radní Petr Popadinec a svá slova hned podpořil faktem, že v novém parkovacím domu u východního nádraží sice stojí parkovné jen zlomek toho, co jinde, ale řidiči zde svá auta stejně nenechávají, protože by museli chodit pěšky. A pak jezdí v ulicích u bydliště a hledají volné místo. V Kylešovicích či v Kateřinkách dokonce parkovací domy odmítli úplně.

Ale vraťme se k nové oblasti, ke které se pokusíme zodpovědět několik základních dotazů:
 

Která oblast to je?


Tato nová oblast přímo navazuje na stávající oblast 1 (centrum města) a je ohraničena ulicemi Nádražní okruh, částečně Janská, náměstí Svobody, Olbrichova, náměstí Republiky, Krnovská - zde pouze jednostranně, tedy platí pouze po jedné straně ulice. Na vnější straně oblast pak ohraničují komunikace ulic Bochenkova, Husova, Rooseveltova a Březinova – zde obě strany vozovky. Výjimkou je část Otické ulice po ulici Skřivánčí a nám. Republiky, konkrétně domy č. 1 – 4, které původně spadaly do oblasti 1, ale budou nově patřit do nové oblasti 2. 
Kliknutím na obrázek si otevřete mapu v novém okně
 

Kdy zde bude nový režim platit?

Jak už bylo řečeno, platnost nové oblasti 2 byla stanovena od 1. ledna 2024. Režim vyhrazeného parkování pro rezidentní a abonentní parkování a režim placeného stání (parkovací automaty) platí pouze ve dnech pondělí–pátek.
 

Kdo má nárok zde parkovat - typy parkovacího oprávnění

Parkovací oprávnění bude vždy vázáno na registrační značku vozidla. Kategorie parkování v nové zóně budou v zásadě dvě - tzv. rezidentní parkování, které vychází z trvalého pobytu či z vlastnictví nemovitosti, a abonentní parkovaní, určené pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající, které mají v oblasti sídlo, provozovnu nebo místo podnikání nebo zde vlastní nemovitost. Konkrétně se tedy jedná o následující podmínky:

Držitelem parkovacího oprávnění se může stát pouze:

  1. fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené jako ZPS a je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být parkovací oprávnění uděleno, přičemž toto vozidlo není provozované za účelem podnikání podle zvláštního předpisu,
  2. fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo vlastní nemovitost v oblasti města vymezené jako ZPS a užívá na základě smlouvy služební vozidlo zaměstnavatele, pro které má být parkovací oprávnění uděleno, k soukromým účelům,
  3. právnická či fyzická osoba podnikající na základě zvláštního předpisu, která má v oblasti města vymezené jako ZPS sídlo, provozovnu nebo místo podnikání nebo vlastní nemovitost a je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla provozovaného za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, pro které má být parkovací oprávnění uděleno,
  4. právnická či fyzická osoba podnikající dle zvláštních předpisů v oblasti terénních sociálních služeb (pečovatelské služby a osobní asistence) a souvisejících služeb (ošetřovatelské služby a mobilní hospicové péče) na základě souhlasu Magistrátu města Opavy, odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, a je vlastníkem nebo provozovatelem silničního motorového vozidla, pro které má být parkovací oprávnění uděleno.

Ti, kdo v této oblasti bydlí v podnájmu nebo v jiném než trvalém pobytu, se tedy budou muset buď přihlásit k trvalému pobytu, nebo parkovat ve vymezených vyznačených zónách s parkovacími automaty, které budou také součástí oblasti 2.

 

Kdy, kde a za kolik lze získat oprávnění k parkování?

Prodej parkovacích oprávnění pro nově vytvořenou oblast budou realizovat pokladny magistrátu od 2. ledna 2024. Zájemci si je budou moci zakoupit na pokladně v budově Hlásky (Horní náměstí 69) a na pokladně areálu Krnovská (budova 71B). Pro uživatele již existující zóny – oblasti 1 se nic nezmění, jejich prodejním místem budou i nadále Technické služby Opava.

Rezidentní i abonentní parkování v oblasti 2 bude podloženo jednorázovým nákupem parkovacího oprávnění na dobu jednoho roku, případně lze zakoupit parkovací oprávnění na čtvrtletí. První vydané rezidentní parkovací oprávnění bude za 1 200 Kč (400 Kč/čtvrtletí), druhé a další (myšleno na druhé a další auto) pak 4 000 Kč (1 200 Kč/čtvrtletí). První zakoupené abonentní parkovací oprávnění bude stát 9 600 Kč (3 000 Kč/čtvrtletí), druhé a další pak 16 800 Kč (5 000 Kč/čtvrtletí).

K dispozici bude také sociální parkovací oprávnění určené pro vozidla terénních sociálních služeb a souvisejících terénních služeb, které bude za 480 Kč.

 

Jak si lze oprávnění vyřídit?

Rezidentní parkování:

  • z důvodu trvalého pobytu žadatele – je potřeba předložit občanský průkaz a velký technický průkaz vozidla (dál VTP),
  • z důvodu vlastnictví nemovitosti – je potřeba předložit výpis z katastru nemovitosti ne starší 1 roku (k prokázání, že osoba v oblasti vlastní nemovitost) a VTP,
  • z důvodu provozování služebního vozidla k soukromým účelům – je potřeba předložit doklad o trvalém pobytu žadatele a doložit smlouvu se zaměstnavatelem o užití vozidla k soukromým účelům.

Abonentní parkovaní:

  • pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající – je potřeba předložit doklad o sídle, provozovně nebo místu podnikání v oblasti (doloží se výpisem z obchodního nebo živnostenského rejstříku), popřípadě nájemní smlouvu provozovny (k ujasnění, že zde skutečně probíhá podnikatelská činnost) a VTP,
  • pro majitele nemovitosti v oblasti – je potřeba předložit výpis z katastru nemovitostí ne starší 1 roku (k prokázání, že právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající v oblasti vlastní nemovitost) a VTP.

 

Proč se oprávnění budou prodávat až od 2. ledna, když oblast platí už od 1. ledna?

Zní to nelogicky, ale v návaznosti na dodávku parkovacích automatů nebyla jistota, že se vše stihne v termínu. „Proto jsme nemohli dříve připravit celý systém evidence, jeho nastavení a propojení s registrem, městskou policií a další potřebná opatření, která nám ukládá zákon. Zkrátka, měli jsme volbu buď vše posunout například na počátek března, nebo realizovat podle plánů, ale s tím, že budeme zpočátku tolerovat, že lidé si teprve budou svá oprávnění vyřizovat průběžně,“ komentoval situaci radní Popadinec a dodává: „Zvolili jsme druhou variantu.“

Když se podařilo vše dotáhnout do konce, zůstal v platnosti původně zastupitelstvem odsouhlasený termín 1. ledna 2024. Jenže 1. ledna jsou prodejní místa, tedy pokladny magistrátu, uzavřeny a otvírají až 2. ledna. Vyřídit si potřebné oprávnění k parkování v oblasti 2 tedy bude tedy možné až od 2. ledna 2024, ale samozřejmě městská policie o tom ví a bude po určitý čas tolerovat, že ne všichni si dokáží vyřídit oprávnění v ten den. Takže zůstaňte v klidu, ale zbytečně svoji cestu na pokladnu neodkládejte.

 

Bude možné zaparkovat také volně, tedy bez oprávnění?

V oblasti 2 bude rovněž v omezené míře umožněno volné, přesněji placené parkování komukoli. Bude zde vyznačeno 10 úseků s takovouto možností parkování. Parkování zde bude podmíněno po uhrazení příslušného poplatku v parkovacím automatu. Možností bude více – hotovostí, platební kartou či využitím aplikace. Možnost platby přes SMS již nebude.

Tato místa budou v následujících úsecích:

1) Parkoviště u restaurace Ostravarna

2) Parkoviště u západního nádraží

3) Parkoviště ul. Havlíčkova (u polikliniky)

4) Parkoviště ul. Provaznická

5) Parkoviště ul. Na Rybníčku, Čapkova (u Slezské univerzity)

6) Parkoviště ul. Lidická (u Healthparku)

7) Parkoviště ul. Mírová (u základní školy)

8) Parkoviště ul. Na Rybníčku, Riegrova (u parku Joy Adamsonové a u KD Na Rybníčku)

9) Parkoviště ul. Hauerova (u Slezské univerzity)

10) Parkoviště ul. Rooseveltova (u Mariana)

 

Rezident neboli držitel platného parkovacího oprávnění tu pak může parkovat zdarma. Zohledněna samozřejmě budou i stávající místa vyhrazeného parkování, tzn. majitelů průkazů ZTP, stání „na RZ“ či výlučné výjimky organizací.

 

Je pravda, že parkování od 7. do 11. hodiny bude umožněno všem?

V době od 7. hodiny ranní do 11. hodiny dopolední bude umožněno zaparkovat komukoli na volných místech, jinak určených pouze rezidentům nebo abonentům. Mezi 11. a 7. hodinou pak už budou místa určena pouze rezidentům nebo abonentům.

„Víme o tom, že řada občanů přijíždí ráno za svými stárnoucími rodiči, nemocnými či vyzvedává děti, protože jim vezou nákup, jídlo, léky nebo je odváží k lékaři nebo na úřad či do školy. Jim chceme tuto pomoc usnadnit tím, že mohou zastavit přímo u domů, kde dotyční bydlí. Předpokládáme, že většina k parkování oprávněných bude v té době mimo domov, například v zaměstnání, takové krátké stání zde nebude nikoho omezovat,“ komentoval návrh opavský radní Petr Popadinec.

V praxi to bude znamenat, že řidič zastaví na jinak vyhrazeném místě pro rezidenty či abonenty, zařídí, co potřebuje, a zase odjede. Zůstane-li stát na místě mimo časový rozsah 7–11 hodin, bude to považováno za porušení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a městská policie bude věc řešit ve své pravomoci jako přestupek.