Nová pamětní deska na Domě umění připomíná výtvarníka Miloše Kačírka

Upraveno: 20.02.2020

V pondělí 2. září byla odhalena pamětní deska zakladateli a dlouholetému řediteli umělecké školy v Opavě Miloši Kačírkovi. Deska je instalována u vchodu do Základní umělecké školy v Domě umění. „Měl jsem tu čest, že jsem pana Kačírka poznal již v roce 1984 jako velice laskavého člověka. Jestli se podle mého názoru někdo významně zasloužil o rozkvět výtvarného umění v Opavě, tak to byl právě pan Kačírek,“ říká primátor města Zdeněk Jirásek, který se společně se současnou ředitelkou ZUŠ Solná Ivanou Sýkorovou ujal slavnostního odhalení pamětní desky.

Datum odhalení desky Miloši Kačírkovi nebylo zvoleno náhodou. Právě v tento první školní den si Základní umělecká škola v Opavě připomíná 50 let od svého vzniku, u něhož stál právě Miloš Kačírek. „Škola pod jeho vedením dosáhla vysoké kvality a četných úspěchů v dětských výtvarných soutěží,“ připomíná Vlastimil Kočvara z Matice Slezské, která se na vzniku desky spolupodílela. Miloš Kačírek kromě samotné školy také spoluzakládal výtvarnou skupinu X, která v Opavě působí dodnes. Za svého života se dočkal celé řady uznání nejen na regionální, ale i na celostátní úrovni. Kromě jiného je také držitelem Ceny Petra Bezruče. Opavský výtvarník Miloš Kačírek zemřel 9. dubna 2007 ve věku nedožitých 72 let.

Publikováno dne 2.9.2013