I vy můžete pomoci s likvidací jmelí

Upraveno: 07.05.2021
Ilustrační obrázek

V lednu letošního roku začalo město Opava s rozsáhlým zákrokem k omezení šíření jmelí bílého na pozemcích v jeho majetku. Pomocí prořezu a kácení postižených stromů chce zastavit další rozrůstání tohoto cizopasníka. Nejen v Opavě, ale v celém Moravskoslezském kraji se projevuje neblahý vliv jmelí, jež způsobuje vysychání dřeviny a oslabování stromů. V parcích, zahradách i podél komunikací stromy postupně odumírají, ztrácí pevnost a stabilitu, lámou se větve přetížené velkými trsy a padají k zemi. Jmelí se nevyhýbá ani významným stromořadím, alejím či památným stromům.

Aby byl rozsáhlý zákrok dlouhodobě účinný, je nutné, aby se stejnou cestou jako město Opava a další organizace vydali také soukromí majitelé zahrad a pozemků. Možnosti jsou k tomu dvě – v případě menšího výskytu jmelí na stromech postačí k odstranění cizopasníka ořez větví s trsy tak, aby se odstranily i jeho kořeny. Pouhé ulamování jednotlivých trsů nestačí, kořeny jmelí prorůstají až 1,5 m do větví, proto je nutné ořezat větve alespoň v délce dvou metrů od trsů směrem ke kmenu stromu. 

Pokud je dřevina napadena jmelím více, tedy v případě, že je porostlé 30 % objemu koruny, je nutné přistoupit ke kácení celého stromu. Vysychání takového stromu velmi často způsobuje vytvoření vnitřní dutiny kmene. Oslabený strom tak ohrožuje jakýkoli silnější poryv větru. Pokácet vzrostlé stromy však lze v případě, že nejde o významné stromy, tedy o památný strom či součást významné aleje. Při ořezu jmelí nebo při kácení napadených dřevin je nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jeho pozdějších dodatků. Základní informace týkající se kácení dřevin jsou uvedeny na webu města, konkrétně na profilu odboru životního prostředí. V případě dotazů či žádostí o konzultaci před ošetřením či kácením dřevin napadených jmelím bílým je vhodné oslovit Magistrát města Opavy, odbor životního prostředí – kontaktní osoby Zuzana Dočkalová, Vendula Evjáková a Karel Kovalčík.

odbor životního prostředí