Nová vyhláška reguluje pití alkoholu na veřejnosti, obtěžování pochůzkovými prodejci i nelegální výlep plakátů

Upraveno: 27.02.2020

Od 6. ledna začne platit na území statutárního města Opavy nová vyhláška týkající se veřejného pořádku. Vymezuje místa, na kterých je zakázáno pití alkoholu, pochůzkový prodej a vylepování plakátů na plochách k tomu neurčených.

„Pro účely vyhlášky byl sestaven seznam míst, kde se nesmí na veřejnosti alkohol požívat, jedná se především o centrum města a přilehlé parky,“ vysvětlil náměstek primátora Daniel Žídek. Výčet ulic najdou lidé na webových stránkách města, kde je připravena i vizuální mapa.

„Kromě zmíněných míst lze obecně říci, že alkohol není povoleno užívat v prostorách zastávek MHD, 100 metrů od všech školských zařízení včetně Slezské univerzity, 50 metrů od zdravotnických zařízení, hřbitovů a kostelů, nákupních center a sběrných dvorů,“ doplnila spoluautorka vyhlášky, vedoucí právního odboru magistrátu, Monika Schlauchová.

Ve zvláštním režimu fungují letní zahrádky u restaurací, kterých se tato vyhláška netýká, stejně jako neplatí u hromadných akcí pořádaných městem.

Na stejných místech v centru města a přilehlých parcích, kde je zakázáno konzumování alkoholu, nesmějí také pochůzkoví prodejci obtěžovat kolemjdoucí prodejem nejrůznějšího zboží a nabídkou služeb. „Na těchto místech je povoleno provádět pouze výzkumy veřejného mínění, výjimku tedy mají zpracovatelé různých anket a dotazníků,“ upřesnil Žídek.

Poslední věc, kterou vyhláška řeší, je nelegální výlep plakátů. „Plakáty je možné vylepovat pouze na vyhrazených místech, ani na těch ale nesmějí vyvěšovat občané plakáty sami, ale vždy pouze prostřednictvím technických služeb, které tuto službu zpoplatňují,“ vysvětlila metodička magistrátu a spoluautorka vyhlášky Renáta Mrákotová.

Sankce, které mohou být ve všech případech porušení vyhlášky uděleny, jsou dány zákonem. „Lahve s alkoholem mohou být konzumentům na místě odejmuty, nelegálně vylepené plakáty odstraněny. U veškerých případů porušení obecně závazné vyhlášky navíc samozřejmě hrozí bloková pokuta, případně správní řízení,“ uvedl na závěr ředitel Městské policie Milan Kokoř.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 1.1.2012