Nové memorandu nabízí spolupráci v mnoha oblastech

Upraveno: 02.12.2019
Ilustrační obrázek
Primátor Tomáš Navrátil podepsal memorandum o vzájemné spolupráci mezi českou a polskou stranou. Subjekty Moravskoslezského kraje a Subregionu Zachodniego chtějí řešit ekonomicko-podnikatelskou spolupráci, životní prostřední, úbytek a stárnutí obyvatelstva.

Primátor Opavy Tomáš Navrátil podepsal ve čtvrtek 12. října memorandum o vzájemné spolupráci mezi českou a polskou stranou. Svým podpisem se ke společné deklaraci kromě Opavy přidalo dalších 21 subjektů, a to hospodářské komory, klastry, města a obce Moravskoslezského kraje a komory, cechy, města a obce Subregionu Zachodniego Polské republiky.

Problematikou obou regionů se budou zabývat pracovní skupiny ve třech oblastech: ekonomicko-podnikatelská spolupráce, životní prostřední, úbytek a stárnutí obyvatelstva. „Vzhledem k tomu, že v našem městě jsou všechna témata aktuální, tak jsem rád, že Opava může být součástí tohoto memoranda,“ poznamenal Tomáš Navrátil.

„Schválením a podepsáním memoranda vyvrcholila úvodní etapa zahájené česko-polské přeshraniční spolupráce v podmínkách obou regionů, kterému předcházelo bez mála rok příprav a jednání,“ uvedl předseda představenstva Okresní hospodářské komory Karviná Ivo Barteček, jež celou aktivitu v úzké spolupráci s hospodářskou komorou ve Wodzisławi a ostatními subjekty iniciovala.