Nové nařízení zakáže podomní prodej na území města

Upraveno: 22.02.2020

Radní města Opavy se rozhodli vyslyšet stížnosti občanů, které obtěžují podomní prodejci. Dnes proto schválili nařízení, které podomní prodej na území města včetně městských částí reguluje. Město Opava se tak připojí k několika stovkám měst v České republice, kde již obdobná nařízení fungují.

Podomním prodejem se rozumí nabídka, prodej zboží a poskytování služeb provozovaným formou pochůzky, při níž prodejce vyhledává potenciálního spotřebitele dům od domu a to bez předchozí objednávky. Druh prodeje, kdy si prodejce domluví se zákazníkem předem osobní schůzku, tak zakázán nebude,“ vysvětlila zpracovatelka nařízení, metodička vnitřního řízení úřaduRenata Mrákotová.

Regulaci podomního prodeje nechali radní zapracovat do již platného nařízení o omezení nabízení výrobků a služeb formou pochůzkového prodeje v takzvaném „zlatém středu“, tedy v centru města.

Po téměř třech letech praxe lze konstatovat, že centrem města lze běžně projít bez vystavení se mnohdy až agresivním obchodním praktikám ze strany mnoha subjektů. Tohoto bylo dosaženo systematickými kontrolami městské policie,“ chválí funkčnost omezení pochůzkového prodeje Mrákotová.

 „Doufám, že stejně účinné bude i toto nové nařízení a podomní prodejce od jejich nekalých praktik odradí,“ dodal primátor Martin Víteček.

Také v případě obtěžování podomními prodejci je nutné volat městskou policii. Porušení nařízení lze postihovat jako přestupek nebo jiný správní delikt udělením finanční pokuty.

Je třeba si uvědomit, že toto nařízení samozřejmě nemůže řešit vše. Především pro starší spoluobčany proto opakovaně připravujeme řadu přednášek a osvětových akcí, kde je neustále informujeme o rizicích spojených s nákupem výrobků od podomních prodejců. Stále platí, že nejúčinnější obranou je nepouštět si nikoho cizího do bytu,“ uzavřela mluvčí Městské policie Opava Petra Stonišová. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí