Nové stromy zkrášlí vybrané lokality

Upraveno: 27.02.2020

Město Opava každoročně vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky na obnovu městské zeleně včetně alejí.

„Výsadbou nových kvalitních stromů se zlepšuje nejen stav zeleně, ale také celkově životní prostředí a roste přírodní rozmanitost,“ uvedla vedoucí oddělení ochrany krajiny a přírody magistrátu Ludmila Domesová.

Pro letošní rok byly vybrány lokality ulic Anenská, Na Dolním poli, U Panského dvora, Olomoucká a Stříbrné jezero. Výsadba zde bude probíhat od října do prosince.

Jedná se o výměnu dožívajících, zdravotně a bezpečnostně nevyhovujících stromů a doplnění výsadby v místě discgolfového hřiště, aby zde vzniklo příjemnější prostředí pro hráče. Tady se konkrétně doplní stromořadí, které tam v minulosti vysázelo Povodí Odry,“ vysvětlil náměstek primátora Dalibor Halátek.

Celkem bude ve vybraných lokalitách vysázeno 65 stromů za zhruba 333 tisíc korun, konkrétně dřínů na kmínku, kulovitých javorů, sloupovitých dubů a lip velkolistých.

Na Anenské se samozřejmě bude sázet v jiné části, než se plánuje rekonstrukce cesty, tam by to v této chvíli nemělo smysl.  Každý strom, který se podaří vysadit, je podle mě velkým přínosem,“ dodal Halátek.

Jelikož se budou vysazovat vzrostlejší stromy, na jejich výsadně se v těchto případech nebude podílet veřejnost. Ta se naopak aktivně zapojí do vysazování dřevin v rámci Dne stromů.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Ke stažení